Dữ liệu đề tài

NN-NCCB 103.01-2019.389

Tính chất điện tử và quang học của một số vật liệu hai chiều đơn lớp dưới ảnh hưởng của trường điện từ ngoài và tạp chất tích điện

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi, Lương Văn Tùng, Trần Công Phong, Phạm Tuấn Vinh, Nguyễn Quang Cường

NN-NCCB 102.04-2019.13 Nafosted

Thiết kế và phân tích các giao thức nâng cao hiệu năng mạng hai chiều

Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Ngọc Sơn (Chủ nhiệm), Trương Quang Phúc, Hồ Văn Khương, Phạm Việt Tuấn, Trương Ngọc Sơn, Trần Trung Duy, Phan Văn Ca

NN-NCCB

Microscopic inputs for nuclear reactions studies at low-energy

Lĩnh vực: Vật lý hạt nhân
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Vật lý
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào (Chủ nhiệm), K. Mizuyama, N. Ngoc Duy, T. Dieu Thuy

NN-NCCB103.01-2018.361.NAFOSTED

Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của một số trạng thái thêm và bớt photon lên các trạng thái kết hợp và ứng dụng của chúng

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

T.19-XH-09

Đổi mới việc thực hiện chính sách dân tộc ở huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học nói chung
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Nguyễn Thành Minh (Chủ nhiệm), Trần Như Hiền, Bùi Thị Phương Thư, Lê Thị Minh Trâm

T.19 –XH-10

Giá trị học thuyết Vô vi của Lão Tử đối với hạnh phúc con người trong thời đại ngày nay

Lĩnh vực: Triết học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Chính trị
Người tham gia: Bùi Thị Phương Thư (Chủ nhiệm), Lê Thị Minh Trâm

NN-NCCB 103.01-2017.361

Tính chất điện tử và nhiệt động của một số vật liệu hai chiều bị hydro hoá khi có mặt từ trường và tạp chất tích điện pha loãng

Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Bùi Đình Hợi (Chủ nhiệm), Võ Thành Lâm, Đoàn Quốc Khoa, Phan Văn Nhâm, Nguyễn Thị Lệ Thuỷ

NN-NCCB-101.04-2018-02

Tính nội xạ, tính bất biến của môđun và vành liên quan

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Toán
Người tham gia: Lê Văn Thuyết (Chủ nhiệm), Phan Dân, Bành Đức Dũng

NN-NCCB103.04-2017.69

“Ảnh hưởng của lời giải chính xác bài toán kết cặp và các dao động tập thể lên cấu trúc hạt nhân tại nhiệt độ bằng không và nhiệt độ hữu hạn”. Đề tài Nafosted.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Đăng, Lê Minh Tấn Phúc, N Quang Hưng (Chủ nhiệm), Trần Viết Nhân Hào

NN-NCCB 503.01-2015.02

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HIỂU BIẾT ĐỊNH LƯỢNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM NGÀNH TOÁN HƯỚNG ĐẾN DẠY HỌC HIỆU QUẢ NHỮNG TÌNH HUỐNG CÓ BỐI CẢNH THỰC TẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Tân An, Nguyễn Thị Duyến, Tạ Thị Minh Phương, Huỳnh Quang Nhật Minh

NN-NCCB103.01-2016.83

Nghiên cứu các tính chất chuyển tải của một số vật liệu đơn lớp tựa graphene (silicene, phospherene, MoS2 đơn lớp) dưới tác dụng của trường điện từ ngoài

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi, Nguyen Thi Thanh Nhan, Tong Sy Tien, Nguyen Dinh Hien

NN-NCCB602.05-2016.01

Thơ Việt Nam đương đại giai đoạn từ 1986 đến nay từ góc nhìn văn hóa.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thuấn, Trần Hữu Phong, Hoàng Thị Hồng Hà