Dữ liệu đề tài

NN-NCCB103.04-2013.07

Ứng dụng xấp xỉ phiếm hàm năng lượng phụ thuộc vào mật độ để nghiên cứu cấu trúc và phản ứng hạt nhân. Đề tài Nafosted.

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Viết Nhân Hào (Chủ nhiệm), Bùi Minh Lộc, Nguyễn Hoàng Phúc, Đặng Huỳnh Phú Đạt, Nguyễn Hoàng Tùng, Đào Tiến Khoa, Hà Thụy Long

NN-NCCBVII 1.2 2012.07

Lịch sử tiếp nhận văn học ở Việt Nam - Lý thuyết và ứng dụng trong nghiên cứu, phê bình và giảng dạy văn học

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thái Học (Chủ nhiệm), Trần Hữu Phong, Hoàng Thị Huế, Thái Phan Vàng Anh, Trần Thị Sâm, Nguyễn Văn Thuấn

NN-NCCBVI1.99-2012.16

Công nghệ thông tin trong dạy học toán ở Việt Nam và Pháp: ngữ cảnh và việc sử dụng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Kiêm Minh (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Minh Phúc, Nguyễn Thị Tân An, Huỳnh Quang Nhật Minh, Jean-Baptiste Lagrange, Nguyễn Chí Thành, Bùi Anh Kiệt

NN-NCCBVII1.2. 2012.03

Lịch sử Văn học Việt Nam – nhìn từ lý thuyết hệ hình

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Huế

NN-NCCB102.99-2012.44

Lý thuyết đồ thị và tính toán tổ hợp: ứng dụng trong một số vấn đề của các hệ thống phức tạp

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Hà, Phan Thị Hà Dương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hương, Phạm Văn Trung, Nguyễn Ngọc Doanh, Đỗ Phan Thuận

NN-NCCB103.02-2012.06

Đường cong nóng chảy và các cumulant phổ EXAFS của các hệ vật liệu dưới áp suất cao

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Khoa Vật lý
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Khắc Hiếu (Chủ nhiệm), Bùi Đình Hợi

NN-NCCB103.02-2012.37

Chuyển pha trong một số hệ spin có cạnh tranh tương tác

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hương Thảo

NN-NCCB104.07-2012.31-NAFOSTED

Thiết kế một số sensor huỳnh quang có độ nhạy và chọn lọc cao để xác định ion kim loại nặng

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang

NN-NCCB101.01.2011.26

Hình học của đường và mặt trong không gian với mật độ

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thế Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Loan

NN-NCCB103.99-2011.26.NAFOSTED

Các trạng thái phi cổ điển: tính chất và ứng dụng trong thông tin lượng tử

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức (Chủ nhiệm)

NN-NCCBNafosted 103.03.69.09

Nghiên cứu tính chất điện từ của một số perovsite nhiệt điện

Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ NANO
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy

NN-NCCBT.11 – TN-04

Nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh lý máu của gống lợn Cỏ địa phương huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế, đề tài cấp trường Đại học Sư Phạm Huế

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Tường Vy (Chủ nhiệm)