Dữ liệu đề tài

NN-NCCBLuận văn thạc sĩ

Tổ chức và hoạt động của Khu ủy Trị - Thiên - Huế từ năm 1966 đến năm 1975

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

NN-NCCB101.01.30.09

Mặt cực tiểu trong không gian với mật độ và mặt cực đại trong không gian Lorentz-Minkowski

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đoàn Thế Hiếu, Nguyễn Văn Hạnh

NN-NCCB103.03.55.09.NAFOSTED

Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức

NN-NCCB102.99-2009.44

Các hệ thống phức tạp: mô hình hoá và mô phỏng

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Hà, Phan Thị Hà Dương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hương, Phạm Văn Trung

NN-NCCBĐề tài cấp Khoa

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới (1986 - 2006) của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

NN-NCCBT.09-TN-48

Khảo sát thực trạng chăn nuôi giống lợn Vân Pa,tỉnh Quảng Trị, Đề tài Cấp trường ĐHSP Huế 2009

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Tường Vy (Chủ nhiệm)

NN-NCCB60 14 05

Biện pháp quản lý công tác sinh viên trong học chế tín chỉ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quyết Chiến (Chủ nhiệm)

NN-NCCB104.07.17.09 (NAFOSTED)

Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng một số chemosensor huỳnh quang xác định vi lượng ion kim loại độc

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang

NN-NCCBC33

Hệ động lực rời rạc : một số khía cạnh lý thuyết và ứng dụng.

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Hà, Phan Thị Hà Dương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hương

NN-NCCB 7 125 06

Quy luật hình thành và phát triển gió phơn tây nam ở Bắc Trung Bộ. Mối liên quan đến diễn biến hạn hán và các giải pháp phòng tránh và giảm tải.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Năm, Nguyễn Hữu Xuân, Lê Văn Trưởng

NN-NCCB6.152.06

Sử dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu sự khác biệt di truyền giữa hai loài nhông cát ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Di truyền học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm), Ngô Đắc Chứng, Quyền Đình Thi; Trần Văn Thiện

NN-NCCB615106

Nghiên cứu thành phần loài, phân bố và định hướng ứng dụng của giun đất ở một số tỉnh duyên hải phía Nam miền Trung ( Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Tường Vy; Phạm Quang Chinh