Dữ liệu đề tài

NN-NCCB103.03.55.09.NAFOSTED

Nghiên cứu lý thuyết về thông tin lượng tử

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Minh Đức

NN-NCCB102.99-2009.44

Các hệ thống phức tạp: mô hình hoá và mô phỏng

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Hà, Phan Thị Hà Dương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hương, Phạm Văn Trung

NN-NCCBĐề tài cấp Khoa

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới (1986 - 2006) của Đảng Cộng sản Việt Nam

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)

NN-NCCBT.09-TN-48

Khảo sát thực trạng chăn nuôi giống lợn Vân Pa,tỉnh Quảng Trị, Đề tài Cấp trường ĐHSP Huế 2009

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Tường Vy (Chủ nhiệm)

NN-NCCB60 14 05

Biện pháp quản lý công tác sinh viên trong học chế tín chỉ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quyết Chiến (Chủ nhiệm)

NN-NCCB104.07.17.09 (NAFOSTED)

Nghiên cứu thiết kế và ứng dụng một số chemosensor huỳnh quang xác định vi lượng ion kim loại độc

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Tuấn Quang

NN-NCCBC33

Hệ động lực rời rạc : một số khía cạnh lý thuyết và ứng dụng.

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Mạnh Hà, Phan Thị Hà Dương (Chủ nhiệm), Trần Thị Thu Hương

NN-NCCB 7 125 06

Quy luật hình thành và phát triển gió phơn tây nam ở Bắc Trung Bộ. Mối liên quan đến diễn biến hạn hán và các giải pháp phòng tránh và giảm tải.

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ (Chủ nhiệm), Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Năm, Nguyễn Hữu Xuân, Lê Văn Trưởng

NN-NCCB6.152.06

Sử dụng một số kỹ thuật sinh học phân tử để nghiên cứu sự khác biệt di truyền giữa hai loài nhông cát ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Di truyền học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm), Ngô Đắc Chứng, Quyền Đình Thi; Trần Văn Thiện

NN-NCCB615106

Nghiên cứu thành phần loài, phân bố và định hướng ứng dụng của giun đất ở một số tỉnh duyên hải phía Nam miền Trung ( Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Lĩnh vực: SINH HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Thị Tường Vy; Phạm Quang Chinh

NN-NCCB512706

Nghiên cứu Sắc ký chiết thu nhận các nguyên tố đất hiếm có giá trị kinh tế cao từ Sa khoáng ven biển miền Trung và ứng dụng chế tạo vật liệu phát quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

NN-NCCBKhóa luận tốt nghiệp

Tìm hiểu tác phẩm “Đường kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Lực (Chủ nhiệm)