Dữ liệu đề tài

B2004-DHH07-10

Thi Pháp Truyện Vừa Của V.raxputin-đại Diện Tiêu Biểu Cho Nền Văn Học Xô Viết Thập Niên 70-80

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tư Sơn

B1999-DHH07-05

Văn Học Đoạn Lưu Vong-các Trào Lưu Và Quá Trình Phát Triển

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tư Sơn

B1993-DHH06-21

Khảo Sát Quy Hoạch Các Loại Hình Dạy Học Ngoại Ngữ Ở 3 Tỉnh Khu Vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Tư Sơn

B2004-DHH07-21

Câu Ghép Tiếng Nga Và So Sánh Đối Chiếu Loại Câu Nghiên Cứu Với Những Cấu Trúc Tương Đương Trong Tiếng Việt

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Yến Sơn

B1996-DHH07-04

Phương Pháp Dạy Học Hán Ngữ Hiện Đại Ở Các Trường Cao Đẳng Và Đại Học Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Liêu Vĩnh Dũng

B0000

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp giảng dạy tiếng Nhật tại trường Đại học Ngoại ngữ-Đại học Huế

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Trà, Đào Thị Thùy Nhi

B2010-DHH07-21

Nghiên cứu việc sử dụng các công cụ phát triển nghiệp vụ của giáo viên tiếng Anh phổ thông trung học tại Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Viên

B2010-DHH07-20

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp giảng dạy tiếng Nhật tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Hương Trà

B2009-DHH 07-17

Nghiên cứu thực trạng và nhu cầu sử dụng tiếng Anh tại các công sở của tỉnh Thừa Thiên Huế và giải pháp cho việc đào tạo tiếng Anh tại Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Xuân Dung, Cái Ngọc Duy Anh

B2009-DHH07-18

Sử dụng bộ sưu tập tài liệu học có tự nhận xét của người học trong các môn học kỹ năng thực hành nói và viết tiếng Anh.

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Ngọc Thúy (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Huy

B2008-DHH07-14

Thách thức trong dạy và học văn hóa: Vấn đề và giải pháp - Trường hợp khoa tiếng Pháp - Trường Đại học Ngoại ngữ Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Minh Đức