Dữ liệu đề tài

T2022-334-GD-NN

PHÂN TÍCH LỖI TRONG ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Duyên, Huỳnh Thị Long Hà, Phan Đình Ngọc Châu

T2023-355-GD-NN

NGHIÊN CỨU VỀ CHIẾN LƯỢC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Thị Tú Oanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Bích Hảo, Nguyễn Hà Quỳnh Như

T2024-380-GD-NN

Khảo sát tính hiệu quả của hoạt động dạy học tích cực vào phát triển kỹ năng dịch cho sinh viên Tiếng Nhật trong học phần thực hành dịch

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
Người tham gia: Nguyễn Vũ Hoàng Lan (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Vân, Trần Diễm Hà

T2024-379-GD-NN

Nghiên cứu thực trạng dạy và học chương trình Ngoại Ngữ không chuyên tiếng Nhật tại trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế dựa trên phản hồi của người học

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
Người tham gia: Lê Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm), Nguyễn Vũ Hoàng Lan, Trần Diễm Hà

T2020-274-GD-NN

NÂNG CẤP PHẦN MỀM THI TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN BẬC 1 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DT

NGHIÊN CỨU VỀ CHIẾN LƯỢC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hảo

CS-DT

Thực trạng vận dụng phương pháp dạy học dự án trong giảng dạy học phần Luật du lịch cho sinh viên trường Đại học Ngoai Ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Phạm Thị Liễu Trang (Chủ nhiệm)

T2020-265-GD-NN

NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Trương Thanh Bảo Trân

T2022-328-GD-NN

KHẢO SÁT THỰC TRẠNG DỊCH CÂU BỊ ĐỘNG “피동문” CỦA SINH VIÊN NĂM 2 KHOA NGÔN NGỮ VÀ VĂN HOÁ HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Dương Thảo Tiên (Chủ nhiệm)

T2022-339-GD-NN

KHẢO SÁT NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI VỀ VIỆC LỒNG GHÉP TRÒ CHƠI VÀO QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Thanh (Chủ nhiệm)

T2002-340-NN-NN

Nghiên cứu cách thức tìm kiếm và phân tích nguồn ngữ liệu song ngữ của Sinh viên Khoa Tiếng Nhật trong quá trình học học phần ngôn ngữ học đối chiếu tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Hoa (Chủ nhiệm)

T2020-267-GD-NN

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỐI VỚI MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC ÁP DỤNG TRONG LỚP HỌC PHẦN KỸ NĂNG ĐỌC

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Vũ Khánh (Chủ nhiệm), Đoàn Ngọc Ái Thư