Dữ liệu đề tài

T2012-79-NV-NN

Hoa văn trên sản phẩm Dzèng của người Tà Ôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Phạm Thị Liễu Trang

CS-DTT2013-88-GD-NN

ĐIỀU TRA CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC MÔN TIẾNG ANH ĐỂ ĐẠT CÁC CẤP ĐÔ THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU CỦA SINH VIÊN NĂM 1 KHOA DU LỊCH- ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thị Long Hà (Chủ nhiệm)

CS-DT0000

Nghiên cứu nhận thức của sinh viên khoa NN&VH; Nhật Bản- Trường Đại học ngoại ngữ Huế về văn hoá tặng quà Nhật Bản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thái Quỳnh Chi

CS-DTT2012-85-GD-NN

Nghiên cứu từ ngữ khí “吧”trong giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán đang sử dụng tại ĐHNN Huế và ứng dụng vào trong việc giảng dạy.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Cát Linh

CS-DTT2011-67-GD-NN

DẠY-HỌC KỸ NĂNG VIẾT TẠI KHOA TIẾNG PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐẠI HỌC HUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thủy An

CS-DTT2012-76-NV-NN

Rừng thiêng của người Cơ tu, Tà ôi ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Viết Hoàng

CS-DTT2011-66- GD - NN

Tổ chức các lớp học phần theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Khánh, Hồ Thị

CS-DTT2011-65-GD-NN

Nâng cao kỹ năng giảng dạy và khả năng chiêm nghiệm của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh thông qua việc quay phim giờ tập giảng

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Quỳnh Như (Chủ nhiệm), Tôn Nữ Thanh Thùy

CS-DTT2011-64- GD - NN

Sự tác động của hình thức phản hồi ý kiến bằng băng hình đến kỹ năng giao tiếp của SV trong mon diễn thuyết: Nghiên cứu thực nghiệm

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đỗ Thị Quý Thu

CS-DTT2011 - 67- GD - NN

Các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp khối sinh viên năm thứ nhất hệ chính quy trong đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quyết Chiến (Chủ nhiệm), Lê Thanh Hoàng, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Văn Liệu

CS-DTT2010 - 58 - GD - NN

Khảo sát hư từ Hán cổ thường dùng trong các giáo trình Hán ngữ hiện đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Thị Kim Hằng