Dữ liệu đề tài

T2019 – 240 – GD - NN

Phản hồi của sinh viên năm 1 ngành Tiếng Anh về việc sử dụng Moodle Quiz trong đánh giá kỹ năng nghe

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm)

T2019-238-NV-NN

Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Thanh (Chủ nhiệm)

T2020-273-GD-NN

Phản hồi của sinh viên khoa tiếng Anh về hoạt động tạo giàn giáo hỗ trợ (scaffolding) của giáo viên trong các giờ học môn viết

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Thị Thanh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

T2019-234-NV-NN

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG NGA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ VỀ YẾU TỐ PHI NGÔN NGỮ TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Sơn (Chủ nhiệm)

T2019-239-GD-NN

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng E-learning phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt Nam học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Trần Thị Xuân (Chủ nhiệm), Đoàn Minh Triết

T2018-202-NV-NN

Thách thức và lợi thế phát triển du lịch homestay ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Dương Thị Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài Thanh

CS-DT

Phản hồi của sinh viên về việc ứng dụng phần mềm Schoology để đánh giá quá trình kỹ năng nghe

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Trần Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

T2018-194-GD-NN

Phản hồi của sinh viên năm 1 Khoa Tiếng Anh, trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế về việc xây dựng "Câu Lạc Bộ Đọc Sách Mở Rộng (Extensive Reading Club)"

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Đoàn Ngọc Ái Phương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Khánh Tâm

T2018-203-NV-NN

Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Palace và khách sạn Xanh, thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Phạm Thị Liễu Trang (Chủ nhiệm)

CS-DT

TÌM HIỂU TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN TIẾNG ANH Ở CÁC LỚP VĂN HỌC ANH - MỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm), Trần Thị Thanh Ngọc, Hoàng Thị Lê Ngọc

CD

Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Palace và khách sạn Xanh, thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Tôn Nữ Thùy Trang

T2018-197-GD-NN

NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN NĂM 4 KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỐI VỚI CÁC GIỌNG TIẾNG ANH

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: TRƯƠNG KHÁNH MỸ