Dữ liệu đề tài

CS-DT

Sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh sử dụng động từ thường ở thì hiện tại đơn ngôi thứ ba số ít khi thực hiện các nhiệm vụ giao tiếp

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG (Chủ nhiệm)

T2019-231-GD-NN

NGHIÊN CỨU PHẢN HỒI VỀ HOẠT ĐỘNG VIẾT HỢP TÁC CỦA SINH VIÊN NĂM 2, KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Dương Phước Quý Châu (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thanh Loan

T2019-233-NV-NN

ĐỐI CHIẾU HÀNH VI CẦU KHIẾN TRONG TIẾNG NGA VÀ TIẾNG VIỆT Ở BÌNH DIỆN NGỮ PHÁP VÀ NGỮ DỤNG

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Nga
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiền (Chủ nhiệm), Trần Thị Bích Thủy

CS-DTT-2019-236-GD-NN

Vận dụng phương pháp “dạy học ngôn ngữ theo nhiệm vụ” vào dạy học kỹ năng nói trong Tiếng Trung

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Tư (Chủ nhiệm)

T2019 – 230 – GD- NN

THỰC TRẠNG HỌC KỸ NĂNG NÓI MÔN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN (A1) ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Phạm Trần Thùy Anh (Chủ nhiệm)

T2020-264-NV-NN

Phân tích lỗi ngữ pháp thường gặp trong bài viết của sinh viên không chuyên ngữ Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Phạm Thanh Vân (Chủ nhiệm), Lê thị Hồng Phương, Lê thị mInh trang

CS-DT T2019-235-GD-NN

Ảnh hưởng của giao thoa ngôn ngữ đến việc học tiếng Pháp: trường hợp sinh viên khoa tiếng anh học tiếng pháp trình độ A1, trường đại học ngoại ngữ, đại học huế

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: NGUYỄN ĐÌNH NGỌC TRÂN (Chủ nhiệm)

T2019 – 240 – GD - NN

Phản hồi của sinh viên năm 1 ngành Tiếng Anh về việc sử dụng Moodle Quiz trong đánh giá kỹ năng nghe

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm)

T2019-238-NV-NN

Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Thanh (Chủ nhiệm)

T2020-273-GD-NN

Phản hồi của sinh viên khoa tiếng Anh về hoạt động tạo giàn giáo hỗ trợ (scaffolding) của giáo viên trong các giờ học môn viết

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Thị Thanh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

T2019-234-NV-NN

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG NGA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ VỀ YẾU TỐ PHI NGÔN NGỮ TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Sơn (Chủ nhiệm)

T2019-239-GD-NN

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng E-learning phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt Nam học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Trần Thị Xuân (Chủ nhiệm), Đoàn Minh Triết