Dữ liệu đề tài

T2015-130-NV-NN

Làng nghề hoa giấy Thanh Tiên và tranh dân gian làng Sình trong chiến lược phát triển du lịch Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia:

CS-DTT2015-113-GD-NN

Ứng dụng phần mềm hỗ trợ dịch thuật WORDFAST trong ngành biên phiên dịch

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DTT2015-114-GD-NN

"Khảo sát thực trạng quản lý giờ tự học TACB của SVKC tại khoa TACN - Trường Đại Học Ngoại Ngữ Huế và một số giải pháp đề nghị"

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thanh Chi (Chủ nhiệm)

CS-DTT20014-100-NV-NN

Nghiên cứu ý nghĩa văn hóa trong từ vựng tiếng Hán

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Linh Tú (Chủ nhiệm)

CS-DTT2013 - 20- GD - NN

Các hình thức tỉ dụ trong thành ngữ phản ánh đời sống xã hội của tiếng Việt và tiếng Trung.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Trung Định (Chủ nhiệm)

T2012-79-NV-NN

Hoa văn trên sản phẩm Dzèng của người Tà Ôi ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Phạm Thị Liễu Trang

CS-DTT2013-88-GD-NN

ĐIỀU TRA CÁC CHIẾN LƯỢC HỌC MÔN TIẾNG ANH ĐỂ ĐẠT CÁC CẤP ĐÔ THEO KHUNG THAM CHIẾU CHÂU ÂU CỦA SINH VIÊN NĂM 1 KHOA DU LỊCH- ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Huỳnh Thị Long Hà (Chủ nhiệm)

CS-DT0000

Nghiên cứu nhận thức của sinh viên khoa NN&VH; Nhật Bản- Trường Đại học ngoại ngữ Huế về văn hoá tặng quà Nhật Bản

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thái Quỳnh Chi

CS-DTT2012-85-GD-NN

Nghiên cứu từ ngữ khí “吧”trong giáo trình khẩu ngữ tiếng Hán đang sử dụng tại ĐHNN Huế và ứng dụng vào trong việc giảng dạy.

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Quang Cát Linh

CS-DTT2011-67-GD-NN

DẠY-HỌC KỸ NĂNG VIẾT TẠI KHOA TIẾNG PHÁP, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ-ĐẠI HỌC HUẾ: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Thủy An

CS-DTT2012-76-NV-NN

Rừng thiêng của người Cơ tu, Tà ôi ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Viết Hoàng