Dữ liệu đề tài

T2018-202-NV-NN

Thách thức và lợi thế phát triển du lịch homestay ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Dương Thị Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài Thanh

CS-DT

Phản hồi của sinh viên về việc ứng dụng phần mềm Schoology để đánh giá quá trình kỹ năng nghe

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Trần Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

T2018-194-GD-NN

Phản hồi của sinh viên năm 1 Khoa Tiếng Anh, trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế về việc xây dựng "Câu Lạc Bộ Đọc Sách Mở Rộng (Extensive Reading Club)"

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Đoàn Ngọc Ái Phương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Khánh Tâm

T2018-203-NV-NN

Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Palace và khách sạn Xanh, thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Phạm Thị Liễu Trang (Chủ nhiệm)

CS-DT

TÌM HIỂU TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN TIẾNG ANH Ở CÁC LỚP VĂN HỌC ANH - MỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm), Trần Thị Thanh Ngọc, Hoàng Thị Lê Ngọc

CD

Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Palace và khách sạn Xanh, thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Tôn Nữ Thùy Trang

T2018-197-GD-NN

NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN NĂM 4 KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỐI VỚI CÁC GIỌNG TIẾNG ANH

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: TRƯƠNG KHÁNH MỸ

T2018-199-GD-NN

So sánh hiệu quả việc sử dụng phầm mềm hỗ trợ trực tuyến và ngoại tuyến

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Phan Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

T2017-166-GD-NN

Khảo sát tác động của việc ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược lên mức độ hài lòng của sinh viên năm 2 chuyên ngành Tiếng Anh đối với khóa học Viết 4

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nhận thức về trải nghiệm sử dụng một số mạng xã hội phổ biến trong việc học từ vựng tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Đoàn Ngọc Ái Thư (Chủ nhiệm)

T2017 – 170 – NV – NN

Nữ quyền luận trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam và Nhật Bản

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Hoa

T2017-170-NV-NN

Nữ quyền luận trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam và Nhật Bản

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Hoa