Dữ liệu đề tài

T2019-238-NV-NN

Phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Thanh (Chủ nhiệm)

T2020-273-GD-NN

Phản hồi của sinh viên khoa tiếng Anh về hoạt động tạo giàn giáo hỗ trợ (scaffolding) của giáo viên trong các giờ học môn viết

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Thị Thanh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Hoàng Thủy

T2019-234-NV-NN

NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA TIẾNG NGA, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ VỀ YẾU TỐ PHI NGÔN NGỮ TRONG VĂN HÓA GIAO TIẾP

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Sơn (Chủ nhiệm)

T2019-239-GD-NN

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng bài giảng E-learning phục vụ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài tại khoa Việt Nam học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Trần Thị Xuân (Chủ nhiệm), Đoàn Minh Triết

QT-DA

Women in university leadership: Understanding female academics' aspirations and agency in Vietnam

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy

NN-NCCB

THE APPLICATION OF SERVICE LEARNING TO AN ENGLISH LINGUISTICS COURSE IN HUE UNIVERSITY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Khoa Tiếng Anh
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Trương Thị Xuân Huyền (Chủ nhiệm)

T2018-202-NV-NN

Thách thức và lợi thế phát triển du lịch homestay ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Dương Thị Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài Thanh

CS-DT

Phản hồi của sinh viên về việc ứng dụng phần mềm Schoology để đánh giá quá trình kỹ năng nghe

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Trần Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

T2018-194-GD-NN

Phản hồi của sinh viên năm 1 Khoa Tiếng Anh, trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Huế về việc xây dựng "Câu Lạc Bộ Đọc Sách Mở Rộng (Extensive Reading Club)"

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Đoàn Ngọc Ái Phương (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Khánh Tâm

T2018-203-NV-NN

Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Palace và khách sạn Xanh, thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Phạm Thị Liễu Trang (Chủ nhiệm)

CS-DT

TÌM HIỂU TƯ DUY PHẢN BIỆN CỦA SINH VIÊN TIẾNG ANH Ở CÁC LỚP VĂN HỌC ANH - MỸ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Quốc tế học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ nhiệm), Trần Thị Thanh Ngọc, Hoàng Thị Lê Ngọc