Dữ liệu đề tài

CD

Nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh du lịch tại khách sạn Indochine Palace và khách sạn Xanh, thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Tôn Nữ Thùy Trang

T2018-197-GD-NN

NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN NĂM 4 KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỐI VỚI CÁC GIỌNG TIẾNG ANH

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: TRƯƠNG KHÁNH MỸ

T2018-199-GD-NN

So sánh hiệu quả việc sử dụng phầm mềm hỗ trợ trực tuyến và ngoại tuyến

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Phan Thị Thanh Thảo (Chủ nhiệm)

T2017-166-GD-NN

Khảo sát tác động của việc ứng dụng mô hình lớp học đảo ngược lên mức độ hài lòng của sinh viên năm 2 chuyên ngành Tiếng Anh đối với khóa học Viết 4

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nhận thức về trải nghiệm sử dụng một số mạng xã hội phổ biến trong việc học từ vựng tiếng Anh của sinh viên năm thứ nhất tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Đoàn Ngọc Ái Thư (Chủ nhiệm)

T2017 – 170 – NV – NN

Nữ quyền luận trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam và Nhật Bản

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Hoa

T2017-170-NV-NN

Nữ quyền luận trong truyện ngắn hiện đại Việt Nam và Nhật Bản

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Hoa

DHH

So sánh từ vay mượn tiếng Hán trong tiếng Việt với từ Hán hiện nay - đề xuất một số kiến nghị để điều chỉnh, bổ sung chương trình giảng dạy các học phần lý thuyết tiếng

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Văn Thăng

DHH

Đánh giá giáo trình thực hành tiếng trình độ sơ, trung cấp đang giảng dạy tại khoa tiếng Trung trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Văn Thăng (Chủ nhiệm)

T2016-132-NV-NN

QUAN HỆ HÀN QUỐC – TRUNG QUỐC TỪ 1992 ĐẾN 2012 VÀ ỨNG DỤNG VÀO MÔN HỌC NHẬP MÔN KHU VỰC HỌC

Lĩnh vực: Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Đoàn Minh Triết (Chủ nhiệm)