Dữ liệu đề tài

T2022-334-GD-NN

PHÂN TÍCH LỖI TRONG ĐOẠN VĂN TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Lan (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hồng Duyên, Huỳnh Thị Long Hà, Phan Đình Ngọc Châu

T2023-355-GD-NN

NGHIÊN CỨU VỀ CHIẾN LƯỢC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Thị Tú Oanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Bích Hảo, Nguyễn Hà Quỳnh Như

DHH2024- 07-106

Phản hồi của giảng viên về việc sử dụng ChatGPT trong việc giảng dạy Tiếng Anh

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Cao Thị Xuân Liên (Chủ nhiệm), Ngô Lê Hoàng Phương, Phan Đỗ Quỳnh Trâm, Trần Thị Thảo Phương

T2024-380-GD-NN

Khảo sát tính hiệu quả của hoạt động dạy học tích cực vào phát triển kỹ năng dịch cho sinh viên Tiếng Nhật trong học phần thực hành dịch

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
Người tham gia: Nguyễn Vũ Hoàng Lan (Chủ nhiệm), Lê Thị Hồng Vân, Trần Diễm Hà

T2024-379-GD-NN

Nghiên cứu thực trạng dạy và học chương trình Ngoại Ngữ không chuyên tiếng Nhật tại trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế dựa trên phản hồi của người học

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản
Người tham gia: Lê Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm), Nguyễn Vũ Hoàng Lan, Trần Diễm Hà

T2020-274-GD-NN

NÂNG CẤP PHẦN MỀM THI TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN BẬC 1 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DT

NGHIÊN CỨU VỀ CHIẾN LƯỢC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hảo

DHH2023-07-95

Nghiên cứu nhu cầu và thực trạng dịch thuật trong ngành du lịch nhằm phát triển tài liệu dạy học “Dịch thuật chuyên ngành Du lịch” cho sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Võ Thị Liên Hương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Thực trạng vận dụng phương pháp dạy học dự án trong giảng dạy học phần Luật du lịch cho sinh viên trường Đại học Ngoai Ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Phạm Thị Liễu Trang (Chủ nhiệm)

DHH2023-07-97

Việc sử dụng từ vựng phái sinh (derived words) trong bài viết tranh luận của sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Thị Bảo Trang (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Linh Giang, Võ Thị Liên Hương, Phạm Hồng Anh, Hồng Thị Cúc Anh, Lê Thị Ngọc Uyên