Dữ liệu đề tài

T2020-274-GD-NN

NÂNG CẤP PHẦN MỀM THI TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN BẬC 1 THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÀNH CHO VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Sơn (Chủ nhiệm)

CS-DT

NGHIÊN CỨU VỀ CHIẾN LƯỢC HỌC KỸ NĂNG NGHE CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT KHOA TIẾNG ANH, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hảo

CS-DT

Thực trạng vận dụng phương pháp dạy học dự án trong giảng dạy học phần Luật du lịch cho sinh viên trường Đại học Ngoai Ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Phạm Thị Liễu Trang (Chủ nhiệm)

DHH2023-07-97

Việc sử dụng từ vựng phái sinh (derived words) trong bài viết tranh luận của sinh viên chuyên ngữ tiếng Anh

Lĩnh vực: Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Thị Bảo Trang (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Linh Giang, Võ Thị Liên Hương, Phạm Hồng Anh, Hồng Thị Cúc Anh, Lê Thị Ngọc Uyên

QT-DA

The impact of IELTS on English language teachers in Central Vietnam

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Phòng Đào tạo
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm)

T2020-265-GD-NN

NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP TRONG VIỆC DẠY KỸ NĂNG NÓI TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh chuyên ngành
Người tham gia: Trương Thanh Bảo Trân

T2022-339-GD-NN

KHẢO SÁT NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI VỀ VIỆC LỒNG GHÉP TRÒ CHƠI VÀO QUÁ TRÌNH DẠY VÀ HỌC HỌC PHẦN CƠ SỞ VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Thanh (Chủ nhiệm)

T2002-340-NN-NN

Nghiên cứu cách thức tìm kiếm và phân tích nguồn ngữ liệu song ngữ của Sinh viên Khoa Tiếng Nhật trong quá trình học học phần ngôn ngữ học đối chiếu tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Việt Nam học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hồng Hoa (Chủ nhiệm)

T2020-267-GD-NN

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN NĂM THỨ HAI KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ ĐỐI VỚI MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC ÁP DỤNG TRONG LỚP HỌC PHẦN KỸ NĂNG ĐỌC

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Ngoại ngữ
Đơn vị thực hiện : Khoa Tiếng Anh
Người tham gia: Nguyễn Vũ Khánh (Chủ nhiệm), Đoàn Ngọc Ái Thư