Dữ liệu đề tài

CS-DT

Xây dựng mô hình trồng, chế biến ớt an toàn tại xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Bảo quản và chế biến nông sản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng Giáo dục
Người tham gia: Trần Phương Đông (Chủ nhiệm), Phan Thị Hằng, Nguyễn Văn Đức, Phan Thị Bé, Dương Văn Hậu, Châu Võ Trung Thông, Trần Thị Phương Nhung

B2017-DHH-42

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh từ vi khuẩn có ích Bacillus sp. phòng trừ bệnh héo rũ và kích thích sinh trường lạc tại miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Như Cương (Chủ nhiệm), Nguyễn Vĩnh Trường, Hoàng Kim Toản, Trần Thị Xuân Phương, Lã Thị Thu Hằng, Hoàng Trọng Kháng, Trần Thị Phương Nhung, Nguyễn Thị Nhung

CS-DTcấp trường 2017

Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy tối ưu của một số chủng nấm hòa tan phosphate và thử nghiệm trên giống lạc L14

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Xuân Phương (Chủ nhiệm), Trần Thị Hoàng Đông, Trần Thị Triêu Hà, Trần Thị Phương Nhung

CS-DTcấp trường năm 2014

Nghiên cứu phương pháp khử trùng và khả năng tái sinh từ các cơ quan sinh dưỡng khác nhau trong nhân giống in vitro cây vanilla

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Triêu Hà (Chủ nhiệm), Lã Thị Thu Hằng, Trần Thị Phương Nhung, Trần Thị Xuân Phương

CS-DTcấp trường

Nghiên cứu khả năng nhân nhanh của chồi vanilla in vitro

Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Triêu Hà (Chủ nhiệm), Lã Thị Thu Hằng, Trần Thị Phương Nhung