Dữ liệu đề tài

DTCTQB2019

Nghiên cứu đề xuất giải pháp giảm thiểu nguy cơ thoái hóa đất nông nghiệp tại huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Thổ nhưỡng học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ nhiệm), Dương Quốc Nõn, Nguyễn Thị Nhật Linh, Hồ Kiệt, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Bích Ngọc

DHH2019-02-111

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp
Người tham gia: Nguyễn Bích Ngọc (Chủ nhiệm), Trần Thị Kiều My, Nguyễn Hữu Ngữ, Hồ Việt Hoàng, Hồ Nhật Linh, Nguyễn Văn Bình

CS-DT375

Ứng dụng gis và viễn thám phân tích sự biến động sử dụng đất và mật độ dân số thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thanh (Chủ nhiệm), Nguyễn Bích Ngọc

DHH2018-02-112

Đánh giá thực trạng và đề xuất hướng sử dụng bền vững đất ngập nước tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Khánh Linh (Chủ nhiệm), NguyễnThị Hồng Mai, Nguyễn Bích Ngọc, Trịnh Ngân Hà, Châu Võ Trung Thông

CS-DT2017-TNDMT

Ứng dụng GIS và viễn thám để đánh giá tác động của hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Thanh

CS-DT2016-TNDMT

Ứng dụng GIS và viễn thám để đánh giá tác động của lũ lụt đến sử dụng đất trên địa bàn huyện Quảng Điền

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Phượng (Chủ nhiệm), Nguyễn Bích Ngọc

CS-DT

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIS VÀ VIỄN THÁM ĐỂ ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2002-2014

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Nguyễn Văn Bình (Chủ nhiệm), Hồ Kiệt, Nguyễn Bích Ngọc, Hồ Việt Hoàng