Dữ liệu đề tài

NN-NCCB

An toàn thực phẩm có nguồn ngốc động vật

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào, Hồ Thị Dung, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nguyễn Thị Thùy, Phan Thị Hằng, Lê Minh Đức, Lê Trần Hoàn

CS-DT

Sự phổ biến của một số gene kháng kháng sinh ở vi khuẩn Straphylococcus aureus và Streptococcus spp. phân lập từ lợn nuôi trên địa bàn huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: THÚ Y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào (Chủ nhiệm), Lê Minh Đức

CS-DT

Điều tra tình hình sử dụng thuốc kháng sinh tại các cơ sở chăn nuôi lợn thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Dược học thú ý
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Trần Thị Na (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lê Minh Đức

CS-DT

Phân lập vi khuẩn Streptococcus spp. từ lợn và người chăn nuôi tại thị xã HươngTrà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Lê Minh Đức (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Na

CS-DT

Đánh giá mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn Staphylococus aureus và Streptococcus spp. phân lập từ lợn và người chăn nuôi lợn ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Lê Minh Đức, Trần Thị Na

CS-DT

Phân lập vi khuẩn Staphylococus auresus từ lợn và người chăn nuôi lợn tại xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi sinh vật học thú y (trừ vi rút học thú y)
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Nguyễn Văn Chào (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Lê Minh Đức, Trần Thị Na

CS-DT

Nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn của một số loại dược liệu có tiềm năng sử dụng cho gà và lợn được trồng tại Gia Lai

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phan Thị Hằng (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Quân, Lê Đức Thạo, Nguyễn Văn Chào

DHH2021-02-151

Xác định sự lưu hành và vai trò của Rotavirus trong hội chứng tiêu chảy của bê tại Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Vi rút học thú y
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Nông lâm
Đơn vị thực hiện : Khoa Chăn nuôi - Thú y
Người tham gia: Phạm Hồng Sơn (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Hoàng Chung, Lê Minh Đức

BCN2014

Lựa chọn các giải pháp Kinh tế- Kỹ thuật để phát triển chăn nuôi lợn ở vùng gò đồi Bắc Trung bộ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Khánh Từ (Chủ nhiệm), Dư Thanh Hằng, Trần Thị Thu Hồng, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Văn Chào