Dữ liệu Sách, giáo trình

Thổ nhưỡng học

NXB Nông Nghiệp, 1996
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Thanh Bồn

Tư Mã Thiên

1996
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Nguyễn Thị Bích Hải

Văn học Lý Trần, nhìn từ thể loại

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 1996
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Phạm Hùng

Vua Duy Tân

1996
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Hoàng Văn Hiển

English 6 – Workbook

1995
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Văn Phước

Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến

NXB Đại học Huế, 1995
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà