Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đánh giá và Thiết kế bài trắc nghiệm

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Thị Kim Liên (Chủ biên), Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ biên), Phạm Thị Tuyết Nhung

978-604-337-430-8

Bài tập Ngữ văn 10 (Tập hai)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

ISBN-10: ‎ 1682831620 ISBN-13: ‎ 978-1682831625

Ha, Quan Manh, and Cab Tran, translators. Hà Nội​ at Midnight: Stories by Bảo Ninh. Texas Tech University Press, 2022 (forthcoming)

Texas Tech University Press, 2022
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-337-432-2

Ngữ văn 10 (sách giáo viên)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-369-539-7

Văn bản đọc hiểu Ngữ văn 10

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2022
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

QUẢN LÝ TỔNG HỢP BIỂN, ĐẢO VÀ ĐỚI BỜ

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Hà Văn Hành (Chủ biên), Nguyễn Quang Tuấn, Đỗ Thị Việt Hương

Điều dưỡng Cơ bản 1

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Điều dưỡng
Tác giả: Lê Văn An (Chủ biên), Dương Thị Ngọc Lan

Điều dưỡng Truyền nhiễm

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Điều dưỡng
Tác giả: Lê Văn An, Dương Thị Ngọc Lan

Điều dưỡng Truyền nhiễm

NXB Y học, 2022
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Điều dưỡng
Tác giả: Lê Văn An, Dương Thị Ngọc Lan

Giáo trình phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh

2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Văn Quang (Chủ biên)

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Quảng Trị - Lớp 10

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang