Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN

LUẬT HÀNH CHÍNH VIỆT NAM

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Duy Phương

ISBN : 978-604-73-8004-6

Di sản lý luận của Phriđơrich Ăngghen giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Đoàn Đức Hiếu (Chủ biên), An Nguyen Thi Van, Nguyễn Văn Hòa

978 60465 35 63 8

Liên Kết thị trường và Chuỗi cung nông sản vùng bắc trung bộ, Việt Nam

NXB Lao Động, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Bùi Đức Tính (Chủ biên), Phạm Thị Thanh Xuân (Chủ biên), Lê Nữ Minh Phương (Chủ biên)

ISBN : 978-604-974-702-1

Tư tưởng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa (Chủ biên), An Nguyen Thi Van

172/QĐ-ĐHH-NXB 5/9/2009

Điện tâm đồ - Từ điện sinh lý đến chẩn đoán lâm sàng

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến (Chủ biên)

188/2008/CXB/35-32/YH

Giáo trình bệnh học nội khoa tập 1

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

200/QĐ-ĐHH-NXB 27/12/2012

Giáo trình giảng dạy thực địa

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành (Chủ biên), Võ Tam (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

142/QĐ/ĐHH-NXB 16/6/2009

Giáo trình nội khoa cơ sở

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

140/QĐ-ĐHH-NXB 15/6/2009

Giáo trình sau đại học Hồi sức cấp cứu

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Nguyễn Hải Thủy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

81/QĐ-ĐHH-NXB 4/8/2014

Giáo trình sau đại học Tim mạch học

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh (Chủ biên), Nguyễn Anh Vũ (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến, Lê Thị Bích Thuận, Nguyễn Cửu Long

83/QĐ/ĐHH-NXB 8/8/2014

Hội chứng ngưng thở khi ngủ và bệnh lý tim mạch

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Hoàng Anh Tiến (Chủ biên)