Dữ liệu đề tài

ĐHH

Ánh xạ hữu tỉ và một số vấn đề liên quan đến iđêan cơ sở

Lĩnh vực: Toán học cơ bản
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trần Quang Hóa (Chủ nhiệm), Hồ Vũ Ngọc Phương, Văn Đức Trung

DHH2017-03-102

Nghiên cứu sự khác biệt di truyền giữa hai loài giun đất Pheretima modigliani và Pheretima rodericensis

Lĩnh vực: Di truyền học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Trần Quốc Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Thuận, Phạm Quang Chinh, Nguyễn Thị Kim Cơ, Hoàng Lê Thùy Lan, Nguyễn Duy Thuận, Nguyễn Thị Thủ

DHH2018-03-113

Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, chủ quyền vào giáo dục chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Quang (Chủ nhiệm), Lê Văn Thuật, Cao Thị Hoài Thu, Lê Thị Minh Trâm

DHH2017-13-103

Dạy học làm văn ở Trung học phổ thông theo hướng phát triển năng lực sáng tạo của học sinh

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Chung (Chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Lê Khánh Tùng

DHH2017-03-100

Ứng dụng trường trung bình vi mô tự hợp để nghiên cứu phản ứng hạt nhân

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Như Lê (Chủ nhiệm), Trần Viết Nhân Hào, Trần Diệu Thuỳ, Đỗ Quang Tâm, Nguyễn Hoàng Tùng

DHH2017-03-99

Phép nhúng compact và các toán tử vi phân bất biến của không gian đối xứng nửa đơn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đạo Dõng (Chủ nhiệm), Trần Nguyễn Khánh Linh, Trần Công Nghĩa, Trần Đức Hòa, Lê Nguyễn Khánh Trang

DHH2016-03-91

Quan hệ Ấn Độ - Myanmar trên lĩnh vực an ninh chính trị (1992 - 2014)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Nguyễn Tuấn Bình (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Minh Hoa, Trần Thị Quế Châu, Lê Thị Quí Đức

DHH-2016-03-89

Cổ mẫu văn hóa: Từ truyện kể dân gian đến truyện truyền kỳ trung đại Việt Nam

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Ngân (Chủ nhiệm), Lê Thị Diễm Hằng

DHH16.17

Tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Hùng (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thúy Hằng, Trần Văn Hiếu, Đậu Minh Long

DHH2016-03-83

Nghiên cứu các tính chất nhiệt động lực học của chuỗi spin theo mô hình Heisenberg

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Thu Phương, Nguyễn Như Lê, Ngô Thị Thuận, Phạm Hương Thảo (Chủ nhiệm)

DHH2016-03-87

Nâng cao hiệu năng hoạt động của CAPE trên mạng máy tính

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hà Viết Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Đức Nhuận, Nguyễn Thị Hương Giang, Lê Phước Nam Hà

DHH2016-03-80

Ước tính lượng khí Methane phát thải từ các hệ thống chăn nuôi bò thịt ở miền Trung Việt Nam

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Văn Dũng (Chủ nhiệm), Lê Đình Phùng, Lê Đức Ngoan, Nguyễn Thị Tường Vy, Nguyễn Duy Thuận