Dữ liệu bài báo khoa học

Dấu Tích Của Cảng Thị Nước Mặn

Nphm Kch, Hà Nội, Tr 193-194, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Dẫn liệu về độ mặn của môi trường đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin Khoa học. Trường Đại học tổng hợp Huế. , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Suy Nghĩ

Ảnh hưởng của nhiệt độ nước lên sự sinh trưởng và phát triển của trứng và ấu trùng cua biển Scylla serata

Thông tin Khoa học Trường Đại học tổng hợp Huế , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Suy Nghĩ

Tách Nicotin từ phế liệu của xí nghiệp thuốc lá Huế

Thông tin Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thái Long

Nghiên cứu sản xuất chì axetat bằng phương pháp hòa tan chì kim loại

Thông tin Khoa học, Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thái Long

Góp phần tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh bướu cổ đơn thuần ở vùng Huế

Các công trình NCKH 1986-1990 Viện Pasteur Nha Trang, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Sĩ

Góp phần tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh bướu cổ đơn thuần ở phường Phú Hoà thành phố Huế

Tập san Nghiên cứu khoa học - Đại học Y Huế , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Sĩ

Định lượng iốt trong nước, trong muối ăn, và trong nước tiểu bằng phương pháp động học

Tập san Nghiên cứu khoa học - Đại học Y Huế , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Trọng Sĩ

Solving nonsmooth inclusion in the convex case

ZOR - Methods and Models, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Thế Phùng

Mấy suy nghĩ về hướng nghiên cứu, tiếp cận những đặc điểm lịch sử - văn hóa Quảng Trị

Thông tin khoa học trường Đại học Khoa học Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Đình Phúc

Kích thước bàn chân trẻ em 6 tuổi

Tạp Chí Hình Thái Học, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: