Dữ liệu bài báo khoa học

Nghiên Cứu Họ Lan (Orchidaceae Juss.) Ở Tỉnh Bình Trị Thiên Và Thành Phố Huế

TTKH Đại Học Tổng Hợp Huế, Số 6, 1986
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Mai Văn Phô

Phương pháp tạo tình huống có vấn đề trong giảng dạy bài Địa lý cấp 3

Kỷ yếu Hội nghị khoa học, ĐHSP Huế, 1986
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Thi pháp tiểu thuyết “Những người khốn khổ” của Victor Hugo

Tuyển tập “Victor Hugo ở Việt Nam”- Viện Văn Học Hà Nội, 1986
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Bửu Nam

Nguyễn Huệ- Phú Xuân trong thơ văn Ngô Thì Nhậm

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 200 năm anh hùng Nguyễn Huệ- Phú Xuân”, Huế, 1986
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Thời Đôn

Hồ Chủ tịch với vấn đề nông dân ở các thuộc địa

Nội san Khoa học, số 2, Trường Đại học Sư phạm Huê, 1986
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Cung

Bài toán bờ hỗn hợp đối với phương trình parabolic cấp 2 trong miền với biên có điểm kỳ dị

Tạp chí Toán học, 1986
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: Khác
Tác giả: Đoàn Văn Ngọc, Nguyễn Hoàng

Về những đặc điểm của nhóm rìu, bôn đá mới phát hiện ở các huyện Hướng Hóa và A Lưới (Bình Trị Thiên)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1986, 1986
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Một số đặc điểm của nhóm rìu, bôn đá mới phát hiện ở Quảng Trạch (Bình Trị Thiên)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1986, 1986
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Hai rìu đồng Đông Sơn mới phát hiện ở Quảng Lưu - Quảng Trạch (Bình Trị Thiên)

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1986, 1986
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn

Đặc điểm địa mạo đồng bằng Quảng Trị

Nội san Khoa học ĐHSP Huế, 1986
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thám