Dữ liệu bài báo khoa học

Điều Tra Sức Khoẻ Răng Miệng Nhân Dân Thành Phố Huế

Tập San Nghiên Cứu Khoa Học Trường Đại Học Y Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Toại

Thành phần loài và phân bố của giun đất ở Huế

Thông báo khoa học trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Thuận, Trần Đức Trung

Cực tiểu hóa hàm lõm trên tập các điểm nguyên bằng phương pháp cắt tọa độ

Thông tin Khoa học trường Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vũ Tiến

Một thuật toán hữu hạn giải bài toán qui hoạch lõm

Thông tin Khoa học trường Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Vũ Tiến

Dưới chân tháp cổ Pô Naga nghĩ về văn hoá Việt – Chàm

Văn hoá nghệ thuật, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thanh Bình

Tình hình thiếu vitamin A và khô mắt ở trẻ em dưới 5 tuổi của xã Thủy Dương, Tp Huế

Tập san Nghiên cứu khoa học. Trường đại học Y khoa Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Bích Ngọc

Tình hình phát triển của trẻ em 0-5 tuổi ở xã Thủy Dương, Tp Huế

Tập san Nghiên cứu khoa học. Trường đại học Y khoa Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Bích Ngọc

Khẩu phần ăn của nhân dân xã Thủy Dương, Tp Huế

Tập san Nghiên cứu khoa học. Trường đại học Y khoa Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Bích Ngọc

On Globalization Over U(1) - Covering Of Zuckerman (g,k)-module

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 1991
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Trần Đạo Dõng

Dẫn liệu về hình thái, sinh thái học của rong câu (Gracilaria) ở đầm phá Thừa Thiên Huế

Thông tin Khoa học. Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Pháp

Thực vật thủy sinh ở đầm phá Thừa Thiên Huế

Thông tin Khoa học. Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Pháp

Dẫn liệu về độ mặn của môi trường đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin Khoa học. Trường Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Pháp