Dữ liệu bài báo khoa học

Tìm hiểu ngôn ngữ nghệ thuật ca dao qua một tín hiệu thẩm mỹ

1992
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn

Khả năng sinh trưởng và phát triển của cây đậu Triều ở miền Trung và Thừa Thiên-Huế.

1992
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh Bồn, Nguyễn Quang Phổ

Cây đậu Triều trên đất gò đồi trong mùa khô hạn.

1992
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thanh Bồn

Góp phần tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh bướu cổ đơn thuần ở vùng Huế

Các công trình NCKH 1986-1990 Viện Pasteur Nha Trang , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thanh Huề

Bước đầu tìm hiểu ảnh hưởng của việc nằm lửa sau khi đẻ ở phụ nữ nông dân xã Thuỷ Dương

Tập san Nghiên cứu khoa học - Đại học Y Huế , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thanh Huề

Định lượng iốt trong nước, trong muối ăn, và trong nước tiểu bằng phương pháp động học

Tập san Nghiên cứu khoa học - Đại học Y Huế , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thanh Huề

Một số kết quả điều tra môi sinh xã Thuỷ Dương huyện Hương Thuỷ năm 1990

Tập san Nghiên cứu khoa học - Đại học Y Huế , 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đinh Thanh Huề

Nghiên Cứu Về Tác Động Của Một Số Chất Trừ Sâu Diệt Cỏ Lên Hệ Enzyme Antioxidant Và Sự Peroxid Hoá Lipid Ở Chuột Nhắt Trắng (mus Musculus)

Thông Tin Khoa Học Số 7, Đại Học Tổng Hợp - Huế, Tr. 132 - 135, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Quý Hai

Phố Cảng Hội An Từ Thực Tiễn Nghiên Cứu Đến Kết Luận Khoa Học

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế, Số 7, Tr 65-67, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang

Nơi Đây Có Thể Là Đền Thờ Uy Minh Vương Thời Lý

Nphm Kch, Hà Nội, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đỗ Bang