Dữ liệu bài báo khoa học

Thực vật thủy sinh ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Tuyển tập báo cáo khoa học. Tập I: Sinh học và Công nghệ sinh học biển, sinh thái và môi trường biển. Hội nghị khoa học toàn quốc về biển lần thứ III, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Tôn Thất Pháp

Nghiên cứu sản xuất tinh dầu tràm có hàm lượng eucaliptola cao (70-98%)

Thông Tin Khoa Học Trường ĐHTH Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thái Hòa

Nghiên cứu kỹ thuật mạ quay vào sản xuất các mặt hàng cơ khí

Thông Tin Khoa Học Trường ĐHTH Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thái Hòa

Bước đầu tìm hiểu nhân cách một số cháu được gọi là cá biệt ở trường mẫu giáo Mầm non I - Huế.

Hội nghị Khoa học, Trung tâm nghiên cứu trẻ em NT, Hà Nội. , 1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thị Tú Anh

Nghiên cứu chế tạo gốm varistor SiC và ZnO pha tạp Mn, Bi

Thông Tin Khoa Học , ĐHTH Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương

Ảnh Hưởng Của Nồng Độ MnO2 Lên Các Tính Chất Của Gốm Áp Điện Hệ Pb0.99La0.01TiO3

Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ X, Viện Kỹ Thuật Quân Sự, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Văn Chương

Một Số Suy Nghĩ Về Định Hướng Vật Lý Chất Rắn Ở Khu Vực Miền Trung 10 Năm Tới

Thông Tin, Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế. Số 7, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Xác Định Một Số Thông Số Công Nghệ Chế Tạo Gốm Sắt Điện Hệ (pb, La)TiO3

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế. Số 7, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Ảnh Hưởng Của Các Nguyên Tố Đất Hiếm Ce Và La Đến Đặc Trưng Nhiệt Điện Trở Của Gốm Sắt Điện Hệ BaTiO3. TTCT

Hội Nghị Vật Lý Đất Hiếm Và Ứng Dụng Lần Thứ 2, Hà Nội (11/1991), 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Duy Dần

Góp phần tìm hiểu đặc tính sinh học của cá Mòi cờ chấm (Clupanodon punctatus) ở đầm phá Thừa Thiên Huế

Thông Tin Khoa Học Trường Đại Học Tổng Hợp Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Phú

Dẫn liệu bước đầu về đặc tính sinh học của một số loài cá kinh tế ở đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội Nghị Toàn Quốc Về Biển Lần Thứ 3, Viện Khoa Học Việt Nam, Hà Nội., 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Võ Văn Phú