Dữ liệu bài báo khoa học

Phương thức huyền ảo trong văn xuôi sau 1975

Tập san Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Hường

Bài văn bia chùa Phổ Khánh

Tạp chí Hán – Nôm, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Công Bá

Mấy nhận xét bước đầu về quá trình phát triển làng xã ở phủ Điện Bàn trong các thế kỷ XVI, XVII, XVIII

Tập san khoa học Trường Đại học Sư phạm Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Huỳnh Công Bá

Tiếp thu sáng tạo một đặc điểm nổi bật trong nền văn hóa Nhật Bản

Tập san Khoa học Triết học, Lịch Sử, Ngữ Văn,ĐHSP Huế, 1991
Lĩnh vực:
Danh mục: Khác
Tác giả: Đặng Văn Chương

Đặc điểm Puzolan vùng Quảng Trị và khả năng ứng dụng chúng vào sản xuất vật liệu xây dựng

Thông tin Khoa học Đại học Tổng hợp Huế, 1991
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Văn Sau

Multidimensional quantization and U(1)-Covering

1991
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Vui

Suy nghĩ tiếp về vấn đề nghệ thuật và tuyên truyền

1991
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thái Học

Mấy suy nghĩ về đề tài và chủ đề trong tác phẩm văn học

Thông báo khoa học trường ĐHSP Hà Nội 1, 1991
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Thái Học

Nhân vật “hắn” với đặc trưng ngôn ngữ nghệ thuật Nam Cao

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Nghĩ tiếp về Nam Cao của Viện Văn học năm 1991, in lại trong "Nam Cao, tác giả tác phẩm", tái bản lần thứ tư, Nhà xuất bản Giáo dục, 1991
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Trương Thị Nhàn

Phát hiện một số dấu tích hoạt động văn hóa của người nguyên thủy ở vùng đất bắc Quảng Trị

Những phát hiện mới về khảo cổ học năm 1990 - Viện Khảo cổ học Việt Nam, 1991
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Duy Sơn