Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0973-6263, E-ISSN: 2278-4535

ANALYSIS GENETIC VARIATION AND PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS OF LOCAL LOTUS COLLECTED IN THUA THIEN HUE PROVINCE, VIETNAM BY DNA BARCODING

Research Journal of Biotechnology, 2022
Lĩnh vực: Sinh tin học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng, Lê Lý Thuỳ Trâm

ISSN 2377-1038 (Print), ISSN 2377-1046 (Online)

Factors Affecting on the Capital Structure of Real Estate Joint-Stock Companies Listed on Vietnam’s Stock Exchange

JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa (Chính), Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Thị Hải Hà

2053-1095

Early-phase risk assessments during the first epidemic year of African swine fever outbreaks in Vietnamese pigs

Veterinary Medicine and Science, 2022
Lĩnh vực: Dịch tễ học thú y
Danh mục: SCIE
Tác giả: Mai Thi Ngan (Chính), Le Anh Tuyen, Le Thi My Huynh, Pham Thi Lan Huong, Vu Duc Hanh, Vu Viet Anh, Nguyễn Xuân Hòa, Trần Quang Vui, Satoshi Sekiguchi

0140-7775

Dietary supplementation with Pediococcus pentosaceus enhances the innate immune response in and promotes growth of Litopenaeus vannamei shrimp

Journal of Fish Diseases, 2022
Lĩnh vực: Bệnh học thuỷ sản
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Thị Huế Linh, Lê Bảo (Chính), Kim Dong-Geun , Yang Seung-Hwan

1424-8220

Assessment of Climate Change and Human Activities onVegetation Development in Northeast China

Sensors, 2022
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Phạm Thị Nhung
Liên kết: https://www.mdpi.com/1424-8220/22/7/2509/htm

1612-1880

Anti-dengue screening on several Vietnamese medicinal plants: experimental evidences and computational analyses

Chemistry and Biodiversity, 2022
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Tran Thi Phuong Thao (Chính), Nguyễn Quang Cơ (Chính), Hồ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lưu, Vũ Thị Bích Hậu, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Văn Chiến, Nguyễn Thế Anh, Thanh Q. Bui, Tô Đạo Cường, Phan Tứ Quý, Nguyễn Thành Triết, Trần Văn Sung, Nguyễn Thị Ái Nhung (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1002/cbdv.202101026

1478-6419

Sesquiterpenoids from the rhizomes of Homalomena pendula and their anti-inflammatory activities

Natural Product Research, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Linh Thuy Khanh Nguyen (Chính), Hanh Nhu Thi Hoang, Thao Thi Do, Thi Van Anh Tran, Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1080/14786419.2022.2056182

0390-6663

Application of the Clavien-Dindo Score in the Classification of Postoperative Complications in Women Undergoing Repeat Cesarean Section in Central Vietnam

Clinical and Experimental Obstetrics and Gynecology, 2022
Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Thị Linh Giang, Nguyễn Vũ Quốc Huy, Trần Trọng Duy, Trần Thị Ngọc Bích, Lê Sỹ Phúc An, Trần Doãn Tú, Lê Minh Tâm
Liên kết: https://www.imrpress.com/journal/CEOG/49/6/10.31083/j.ceog4906137

One new pyrone from the Knema globularia fruits

Revue Roumaine de Chimie, 2022
Lĩnh vực: Hoá hữu cơ
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Chí Bảo (Chính), Hồ Việt Đức, Phạm Việt Tý (Chính)