Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

0860-7796

Extra-chromosomal expression of nat05 gene encoding an alkaline serine protease from Bacillus subtilis N05.

Biotechnologia, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Thị Anh Thư (Chính), Ngô Thị Tường Châu, Lê Văn Thiện, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Trần Mễ Khuế, Nguyễn Bảo Hưng, Nguyễn Ngọc Lương, Lê Thị Anh Thư, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.5114/bta.2018.79967

1389-2010

Identification and characterization of genes in curcuminoid pathway of Curcuma zedoaria Roscoe

Current Pharmaceutical Biotechnology, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trương Thị Phương Lan (Chính), Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Ngọc Lương, Nguyễn Văn Nghi, Trịnh Hữu Tấn, Lê Viết Quân, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: http://www.eurekaselect.com/166009

0972-2025

Some physiological and biochemical characteristics of Eurycoma longifolia Jack tree grown in the arboretum

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Phạm Thị Ngọc Lan, Văn Thị Yến, Hoàng Trọng Đạt
Liên kết: http://www.ikpress.org/index.php/PCBMB/article/view/1354

1859-1388

Phân lập một số chủng vi khuẩn phân hủy dibenzofuran từ đất nhiễm dioxin ở A Lưới, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)

1859–1388

PHÂN LẬP MỘT SỐ CHỦNG VI KHUẨN PHÂN HỦY DIBENZOFURAN TỪ ĐẤT NHIỄM DIOXIN Ở A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2018
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Dương Đức Hoàng Sinh (Chính), Trần Vũ Ngọc Thi, Lê Thị Hà Thanh, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hoàng Lộc, Nguyễn Đức Huy
Liên kết: http://jos.hueuni.edu.vn/index.php/HUJOS-NS/article/download/4966/543

0304-4238

A system for large scale production of chrysanthemum using microponics with the supplement of silver nanoparticles under light-emitting diodes.

Scientia Horticulturae, 2018
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Hoàng Thanh Tùng (Chính), Nguyễn Bá Nam, Nguyễn Phúc Huy, Vũ Quốc Luận, Vũ Thị Hiền, Lê Tiến Dũng, Trương Thị Bích Phượng, Nguyễn Hoàng Lộc
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.scienta.2017.12.063

Effect of metal nanoparticles on the growth of Ngoc Linh ginseng (Panax vietnamensis) lateral roots cultured in vitro

2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Nhật Linh (Chính), Hoàng Thanh Tùng, Vũ Thị Hiền, Vũ Quốc Luận, Nguyễn Phúc Huy, Nguyễn Hoàng Lộc, Dương Tấn Nhựt

1388-0209

Production of eurycomanone from cell suspension culture of Eurycoma longifolia Jack.

Pharmaceutical Biology, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Hữu Nhân, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13880209.2017.1400077

Characterization of a novel manganese dependent endoglucanase belongs in GH family 5 from Phanerochaete chrysosporium

Journal of Bioscience and Bioengineering, 2016
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG
Danh mục: SCIE
Tác giả: Nguyễn Đức Huy (Chính), Cu Le Nguyen, Han-Sung Park, Nguyễn Hoàng Lộc, Myoung-Suk Choi
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.jbiosc.2015.06.009

Effect of salicylic acid on the biosynthesis of solasodine in cell suspension culture of Solanum hainanense Hance.

Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Hữu Thuần Anh (Chính), Ton Nu Thuy An, Nguyen Thuan Nho, Vo Thi Vien Dung, Nguyễn Hoàng Lộc
Liên kết: https://www.researchgate.net/publication/284092088