Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

2615–9716

Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên Khoa Kế toán- Tài chính, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2024
Lĩnh vực: Kinh tế học và kinh doanh khác
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa (Chính), Hoàng Ngọc Kỳ Duyên
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ed/issue/view/295

pISSN: 2588–1205; eISSN: 2615–9716

Sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc mờ (FAHP) để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư vào lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Bình

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và phát triển, 2023
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Phạm Xuân Hùng (Chính), Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thị Kim Thoa, Phan Thị Kim Tuyến

ISSN 2588-1205

ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỬ DỤNG MÔ HÌNH KẾT HỢP BSC-DEA

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chính), Tôn Thất Lê Hoàng Thiện, Hoàng Thị Kim Thoa, Nguyễn Quang Huy

ISSN 2377-1038 (Print), ISSN 2377-1046 (Online)

Factors Affecting on the Capital Structure of Real Estate Joint-Stock Companies Listed on Vietnam’s Stock Exchange

Journal of Economics and Public Finance, 2022
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa (Chính), Nguyễn Mạnh Hùng, Phan Thị Hải Hà

ISSN 2354-1350

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẤU TRÚC VỐN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước, 2021
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa

978-604-55-7883-4

Mô hình kết hợp BSC-DEA để đo lường hiệu quả của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Kỷ yếu hội thảo quốc tế các nhà khoa học trẻ khối kinh tế và kinh doanh 2020, 2021
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Huyền (Chính), Tôn Thất Lê Hoàng Thiện, Hoàng Thị Kim Thoa, Nguyễn Quang Huy

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên hệ chính quy tại Trường đại học kinh tế, Đại học Huế

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Thị Kim Thoa, Phan Thị Bích Hạnh

ISSN 2377-1046

The Factors Affecting the Level of Information Disclosure on Financial Statements in the Industrial Enterprises Listed on Ho Chi Minh Stock Exchange

Journal of Economics and Public Finance, 2019
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Danh mục: Khác
Tác giả: Phan Thị Hải Hà (Chính), Nguyễn Quang Huy (Chính), Hoàng Thị Kim Thoa (Chính)

Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm chuối ở Huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Kỷ yếu Hội nghị quốc tế: “Kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hội nhập :Cơ hội và thách thức”, 2016
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Thị Kim Thoa, Nguyễn Mạnh Hùng