Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

NGHIÊN CỨU NĂNG SUẤT SINH SẢN CỦA THỎ ĐỊA PHƯƠNG, THỎ LAI F1 (NEW ZEALAND X ĐỊA PHƯƠNG) VÀ THỎ NEW ZEALAND TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Thị Lan Phương (Chính), Huỳnh Văn Chương, Hoàng Thị Ngọc Hân

2320 – 8694

SEROTYPES, TOXINS AND ANTIBIOTIC RESISTANCE OF Escherichia coli (E.COLI) STRAINS ISOLATED FROM DIARRHEIC RABBITS IN PHU VANG, THUA THIEN HUE

Journal of Experimental Biology and Agricultural Sciences, 2021
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Huỳnh Văn Chương (Chính), Lê Thị Lan Phương, Đặng Thanh Long

1859-1388

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI PHÂN VÀ TỶ LỆ PHỐI TRỘN GIỮA PHÂN VỚI RÁC HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG CỦA RUỒI LÍNH ĐEN (Hermetia illucens)

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2017
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ACI
Tác giả: Lê Thị Lan Phương (Chính), Lê Văn Tòng
Liên kết: https://doi.org/10.26459/hueuni-jard.v126i3A.3863

1859-4581

Đánh giá sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt của con lai PIC399 x F1 (Landrace x Yorkshire) và PIC280 x F1 (Landrace x Yorkshire) trong điều kiện chăn nuôi công nghiệp

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Đình Phùng (Chính), Phùng Thăng Long, Ngô Mậu Dũng, Phạm Khánh Từ, Lê Thị Lan Phương, Nguyễn Xuân An.,

1859-1388

Phản hồi về một số khía cạnh chăn nuôi dê của nông hộ vùng đồi Bắc miền Trung

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2014
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: ACI
Tác giả: Đàm Văn Tiện (Chính), Trần Thị Thu Hồng, Đào Thị Phượng, Phan Vũ Hải, Vũ Văn Hải, Lê Thị Lan Phương