Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

SAADC2023

Genetic characterization of native horses in Asia using mitochondrial DNA haplotypes

International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Yu Okuda, Tsugumi Matsumoto, Paul Ripon Chandra, Hla Hla Moe, Kyaw Kyaw Moe, Bounthavone Kounnavongsa, Soukanh Keonouchanh, Vũ Văn Hải, Nguyễn Hữu Văn, Manoj Kumar Shah, Polat Kazymbet, Meirat Bakhtin, Joseph S Masangkay, Hideyuki Mannen, Masahide Nishibori, Ken Nozawa, Tetsuo Kunieda
Liên kết: https://saadc2023.nuol.edu.la/index.php

Đồng nhiễm ký sinh trùng máu trypanosoma  vansi, babesia canis trên chó

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, 2023
Lĩnh vực: Y học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Văn Hải (Chính)

0916-7250

Detection of bovine leukemia virus in beef cattle kept in the Central Coast Regions of Vietnam

Journal of Veterinary Medical Science, 2023
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Le Thi Dung (Chính), Nguyen Vu Son (Chính), Lê Nữ Anh Thư, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng, Đinh Văn Dũng, Dương Thanh Hải, Vũ Văn Hải, Tetsuo KUNIEDA, Takeshi HAGA (Chính)

EFFECT OF DOXYCYCLINE, AZITHROMYCIN AND IMIDOCARB ON HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL PARAMETERS AND HEALTH STATUS OF Ehrlichia canis INFECTED DOGS

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Y học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Văn Hải (Chính)
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/6765

PREVALENCE AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF EHRLICHIA CANIS INFECTION IN DOGS IN THUA THIEN HUE

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2022
Lĩnh vực: Y học thú y
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Văn Hải (Chính)

2588-1256

KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ LÂM SÀNG VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA BỆNH KHỐI U TRUYỀN QUA GIAO PHỐI Ở CHÓ ĐƯỢC NUÔI TẠI THÀNH PHỐ HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Vũ Văn Hải (Chính), Hà Minh Tuân, Nguyễn Thị Kim Tuyến

0910-0784

Some Characterizations of Vietnamese Buffalo

Report of the society for researches on native livestock, 2019
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Vũ Văn Hải (Chính)

THE EFFECT OF OXALATE ON THE AVAILABILITY OF MINERALS IN PIG DIETS CONTAINING FRESH OR ENSILED TARO LEAVES

Livestock Research for Rural Development, 2019
Lĩnh vực: Thức ăn và dinh dưỡng cho động vật nuôi
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Dư Thanh Hằng (Chính), Lê Đức Ngoan, Vũ Văn Hải

0910-0784

Report on Genetic Characterization of Vietnamese Native Cattle

Report of the society for researches on native livestock, 2019
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Vũ Văn Hải, Yu Okada, Dương Thị Hương, Nguyễn Bá Trung, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng, Tetsuo Kuniea

1344-3941, E-ISSN: 1740-0929

Genetic Characterisation of Vietnamese Yellow cattle using mitochondrial DNA and Y-chromosomal haplotypes and genes associated with economical traits

Animal Science Journal, 2018
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Danh mục: SCIE
Tác giả: Lê Nữ Anh Thư (Chính), Vũ Văn Hải, Yu Okuda, Dương Thị Hương, Nguyen Ba Trung, Nguyễn Hữu Văn, Lê Đình Phùng, Tetsu Kunieda (Chính)
Liên kết: https://doi.org/10.1111/asj.13099