Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-229-8

Ngữ văn 10

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

Cẩm nang tuyển sinh ngành Thủy Sản

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Trần Nam Hà (Chủ biên), Nguyễn Văn Huy, Mạc Như Bình, Trương Thị Hoa, Hoàng Nghĩa Mạnh, Trương Văn Đàn, Trần Nguyên Ngọc

Hoạt động trải nghiệm 7

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Quang Trung

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc sức khoẻ cho trẻ mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non

nxb giáo dục, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Tác giả: Tạ Thị Kim Nhung

Kỹ thuật trồng cây ăn quả

2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Đỗ Đình Thục

978-604-342-625-0

Bộ luật Dân sự Trung Quốc 2020: Bản dịch và lược giải

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lê Thị Khánh Linh, Hoàng Thảo Anh

ISBN: 978-604-82-6041-5

Bảo tồn di sản kiến trúc truyền thống trong đô thị Việt Nam- Cơ sở lý luận và bài học kinh nghiệm từ các nước ASEAN

Nhà xuất bản xây dựng, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Phạm Đăng Nhật Thái

978-604-337-026-3

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành chăm sóc xã hội

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Huỳnh Thị Ánh Phương

978-604-308-665-2

Kỷ yếu Hội thảo Việt Nam chủ động hội nhập và phát triển bền vững

NXB Khoa học Xã hội, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Trần Thị Quế Châu

Các tộc người ở Phương Đông

2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các nghiên cứu văn hóa từng dân tộc, từng nước, khu vực khác
Tác giả: Nguyễn Chí Ngàn (Chủ biên)

978-604-57-7011-5

Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp- Một tài năng quân sự xuất chúng, Nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Cách mạng Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Chí Hiếu

978-604-80-5382-6

Toán 2 (tập 1)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thúy Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn