Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bài tập tiếng Anh 10

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chủ biên), NGUYỄN THỊ BẢO TRANG

Bài tập Tiếng Anh 8

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bảo Châu (Chủ biên), Phan Quỳnh Như, Phạm Thị Nguyên Ái, NGUYỄN THỊ BẢO TRANG

Câu hỏi và bài tập kĩ năng Atlat Địa lí Việt Nam (218 trang)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Học Tốt Tiếng Anh lớp 5

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên), HỒ THỊ THÙY TRANG

Hướng dẫn học và ôn tập môn Giáo dục công dân (chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Đặng Xuân Điều, Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Hoàng Phi Hải

978-604-912-924-7

Sách tham khảo: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TẠI MỘT SỐ TỈNH BẮC TRUNG BỘ

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Trương Đỗ Minh Phượng, Dương Tố Trinh, Dương Đệ Phương, Thân Văn Quý

Tài liệu Hướng dẫn vận hành trại cá nước ngọt

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung

Trắc nghiệm Di truyền học

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Trọng Phán

ISBN: 978-604- 2213-3

Hướng dẫn qui trình khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp.

NXB Y học, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y học tổng hợp và nội khoa
Tác giả: Võ Tam

ISBN: 978-604- 66- 2957-3

Hướng dẫn ghép tạng Việt Nam

NXB Y học, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Tác giả: Võ Tam

978-94-6343=801-8

Developing adaptive capacity in times of climate change in centre rural Vietnam: Exploring smallholder's learning and governance

Digiforce B.V, Wageningen, the Netherlands, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên)

ISBN: 978-604-956-396-6

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2017

NXB Khoa học Xã hội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Tác giả: Phạm Minh Hải