Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-0-32701-7

Chuyên đề học tập Ngữ văn 10

NXB Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Ngọc Anh

978-604-959-997-2

Công tác truyền thông trong hoạt động bảo tàng và di tích Thực trạng - Giải pháp

NXB Thuận Hoá, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Tác giả: Lê Hà Minh Nhật

Địa lí 10 (Sách giáo khoa)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Thị Hương

Địa lí 10 (Sách giáo viên)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Nguyễn Minh Tuệ (Chủ biên), Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Thị Trang Thanh, Lê Thị Hương

Multistakeholder participation in organising forest and farm smallholders: Case study of Binh Minh Agroforestry Cooperative, Yen Bai Province, Viet Nam

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), Gland, Switzerland, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Vũ Lê Y Voan, Jake Brunner, Sophie Grouwels, Phạm Tài Thắng

Multistakeholder participation in organising forest and farm smallholders: Case study of Binh Minh Agroforestry Cooperative, Yen Bai Province, Viet Nam

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học khác
Tác giả: Lê Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Dương Ngọc Phước, Vũ Lê Y Voan, Jake Brunner, Sophie Grouwels, Phạm Tài Thắng

978-604-337-229-8

Ngữ văn 10 Tập hai

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

Cẩm nang tuyển sinh ngành Thủy Sản

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Trần Nam Hà (Chủ biên), Nguyễn Văn Huy, Mạc Như Bình, Trương Thị Hoa, Hoàng Nghĩa Mạnh, Trương Văn Đàn, Trần Nguyên Ngọc

Hoạt động trải nghiệm 7

NXB Giáo dục tại TP Hồ Chí Minh, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Quang Trung

987-604-337-181-9

Hướng dẫn thực hiện giải trình xã hội lấy trẻ em làm trọng tâm

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hồ Lê Phi Khanh (Chủ biên), Trương Quang Hoàng, Nguyễn Thiện Tâm

Kỹ thuật trồng cây ăn quả

2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Đỗ Đình Thục

9786040279170

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2021
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hào, Tạ Thị Kim Nhung, Trần Mai Phương