Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-912-924-7

Sách tham khảo: QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA TẠI MỘT SỐ TỈNH BẮC TRUNG BỘ

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Tác giả: Nguyễn Hữu Ngữ (Chủ biên), Trương Đỗ Minh Phượng, Dương Tố Trinh, Dương Đệ Phương, Thân Văn Quý

Tài liệu Hướng dẫn vận hành trại cá nước ngọt

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chủ biên), Tôn Thất Chất (Chủ biên), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Trần Vĩnh Thắng, Phan Thị Mỹ Nhung

Trắc nghiệm Di truyền học

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Hoàng Trọng Phán

ISBN: 978-604- 2213-3

Hướng dẫn qui trình khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, chuyên ngành cơ xương khớp.

NXB Y học, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y học tổng hợp và nội khoa
Tác giả: Võ Tam

ISBN: 978-604- 66- 2957-3

Hướng dẫn ghép tạng Việt Nam

NXB Y học, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Y học lâm sàng khác
Tác giả: Võ Tam

978-94-6343=801-8

Developing adaptive capacity in times of climate change in centre rural Vietnam: Exploring smallholder's learning and governance

Digiforce B.V, Wageningen, the Netherlands, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Lê Thị Hồng Phương (Chủ biên)

ISBN: 978-604-956-396-6

Những phát hiện mới về Khảo cổ học năm 2017

NXB Khoa học Xã hội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các vấn đề lịch sử và khảo cổ học khác
Tác giả: Phạm Minh Hải

978-954-392-480-6

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các nước Đông Nam Á

2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa, Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ

8935235211322

ATLAS MUÔN LOÀI

NXB Thế giới, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Hồ Thủy An

8935235210691

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT BẰNG TRANH

NXB Hội Nhà văn, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Hồ Thủy An

8935235210684

THẾ GIỚI ĐẠI DƯƠNG BẰNG TRANH

NXB Thế giới, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Hồ Thủy An

8935235210707

THẾ GIỚI RAU CỦ QUẢ BẰNG TRANH

NXB Thế giới, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Thực vật học
Tác giả: Hồ Thủy An