Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Hóa học đất

2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Trung Hải (Chủ biên)

Học Tốt Tiếng Anh lớp 3

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Duyên (Chủ biên), Lê Thị Hồng Phương, Huỳnh Thị Long Hà

Hướng dẫn giải quyết tình huống Luật Dân sự

2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Phan Thị Hồng (Chủ biên)

Hướng dẫn giải quyết tình huống Luật Tư pháp quốc tế

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Vũ Thị Hương (Chủ biên)

Hướng dẫn học và ôn tập môn Giáo dục công dân (Chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia)

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Đình Bảy (Chủ biên), Đặng Xuân Điều, Hoàng Phi Hải

9786045730225

Lịch sử Đảng bộ xã A Rooi, Đông Giang Quảng Nam (1945-2015)

NXB Chính trị Quốc gia, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Văn Hiển (Chủ biên), Ngô Đức Lập, và một số người khác

9786045726822

Lịch sử Đảng bộ xã Tà Lu, huyện Đông Giang, Quảng Nam (1951-2015)

NXB Chính trị Quốc gia, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Ngô Đức Lập (Chủ biên), và 4 người khác

9786049039546

Lịch sử Đảng bộ xã Thủy Vân, TX Hương Thủy, TT. Huế (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: và 03 người khác

Lịch sử Đảng bộ xã Za Hung, Đông Giang Quảng Nam (1945 – 2015)

NXB Chính trị Quốc gia, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Văn Hiển (Chủ biên), Ngô Đức Lập, và một số người khác

978-604-943-483-9

Lịch sử Việt Nam một góc nhìn

NXB Tri thức, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Thu Hằng, Mai Văn Được

Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục (in chung)

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm

Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục (viết chung).

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng