Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786049039546

Lịch sử Đảng bộ xã Thủy Vân, TX Hương Thủy, TT. Huế (1930-2015)

NXB Thuận Hoá, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: và 03 người khác

Lịch sử Đảng bộ xã Za Hung, Đông Giang Quảng Nam (1945 – 2015)

NXB Chính trị Quốc gia, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Hoàng Văn Hiển (Chủ biên), Ngô Đức Lập, và một số người khác

978-604-943-483-9

Lịch sử Việt Nam một góc nhìn

NXB Tri thức, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Đỗ Bang (Chủ biên), Nguyễn Quang Trung Tiến, Nguyễn Văn Đăng, Phạm Ngọc Bảo Liêm, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Nguyễn Thu Hằng, Mai Văn Được

Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục (in chung)

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Trần Thị Sâm

Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục (viết chung).

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Ôn luyện trắc nghiệm thi THPT quốc gia Khoa học Tự nhiên năm 2017 (Vật lí, Hóa học , Sinh học)

NXB Đại Học Sư Phạm Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Đặng Thị Thuận An, Phạm Trường Nghiêm (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hà, Phạm Thị My, Nguyễn Văn Hải, Trần Mộng Lai, Bùi Thanh Vân

Sổ tay hướng dẫn cải thiện sức sản xuất của bò cái sinh sản và bò thịt trong nông hộ

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn (Chủ biên), Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Mùi, Trần Thanh Hải, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter

Sổ tay hướng dẫn phát triển cây thức ăn cho bò trong nông hộ

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Nguyễn Hữu Văn, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Mùi, Smith Rowan William, Corfield Jeffrey Peter

Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn lịch sử

2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Cương (Chủ biên)

Toán học và Cuộc sống: Những câu chuyện lí thú (Tập 3A)

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Vũ Dương Thụy (Chủ biên), Nguyễn Thị Duyến, Nguyễn Hữu Hải, Chu Cẩm Thơ

Trắc nghiệm Địa lí 10 - Li thuyết và thực hành

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)

Trắc nghiệm Địa lí 11 - Lí thuyết và thực hành

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên)