Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-954-392-480-6

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của các nước Đông Nam Á

2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Sản khoa và phụ khoa, Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ

8935235211322

ATLAS MUÔN LOÀI

NXB Thế giới, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Hồ Thủy An

8935235210691

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT BẰNG TRANH

NXB Hội Nhà văn, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Hồ Thủy An

8935235210684

THẾ GIỚI ĐẠI DƯƠNG BẰNG TRANH

NXB Thế giới, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Động vật học
Tác giả: Hồ Thủy An

8935235210707

THẾ GIỚI RAU CỦ QUẢ BẰNG TRANH

NXB Thế giới, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Thực vật học
Tác giả: Hồ Thủy An

60 năm theo dòng lịch sử

2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Trần Thị Tâm

Bài tập Tiếng Anh 9 (Tập 1 + 2)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: NGUYỄN THỊ BẢO TRANG, Nguyễn Ngọc Bảo Châu, Trần Quang Ngọc Thúy

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 11

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lê Thông (Chủ biên), Nguyễn Trọng Đức, Đỗ Anh Dũng, Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Đức Vũ

Bài tập trắc nghiệm Địa lí 11

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Bộ đề thi THPT quốc gia 2017 Khoa học xã hội - Tổ hợp Lịch sử - Địa lí - Giáo dục công dân. (400 trang).

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Trương Ngọc Thơi, Lê Văn Linh, Nguyễn Phi Tính

Book chapter.Confucian values as challenges for communication in intercultural workplace contexts: Evidence from the motivational concerns in Vietnamese politeness behaviour

In A. Curtis & R. Sussex (Eds.). Intercultural communication in Asia: Education, Language and Values. Springer. Language Education and Linguistics series (Kirkpatrick & bob Adamson (series Eds.), 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Hồng Nhung