Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-399-351-6

Bài tập Ngữ văn 11 Tập hai

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-337-940-2

Ngữ văn 11 Tập hai

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-373-048-7

Tài liệu giáo dục địa phương Tỉnh Thừa Thiên Huế Lớp 6

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

Chuyên đề Địa lí 11

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Thông (Tổng Chủ biên)

Địa lí 11 (Sách giáo viên)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng

Địa lí 11 (Sách giáo khoa)

NXB Đại Học Sư phạm Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chủ biên), Lê Thông (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Việt Hùng

978–604–353–351–4

Kiến trúc lan can cầu ở Huế - Từ ý tưởng đến thực tế

NXB Thuận Hoá, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Tác giả: Nguyễn Vũ Minh, Nguyễn Văn Thái

“Animal genetic resources related to tolerance and environmental aspects”

2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Quang Linh (Chủ biên)

ISBN: 978-604-72-6327-1

Pháp luật trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: Những vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Công an nhân dân, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Phan Đình Minh

978-3-031-28254-6

Fostering Recovery Through Metaverse Business Modelling

Springer Cham, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng

9786043968507

The international Conference Proceedings: Completing legal framework for social work development in Vietnam

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Trương Thị Yến

978-604-396-792-0

TUYỂN TẬP CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CÁC TIẾN SĨ TRẺ TỐT NGHIỆP TẠI NHẬT BẢN (2022) RESEARCH WORKS BY JAPAN YOUNG ALUMNI (2022)

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Tác giả: Lê Tiến Hữu (Chủ biên), Nguyễn Văn Huy (Chủ biên), Nguyễn Tử Minh