Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-67-2893-1

KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC: CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE

NXB Khoa học và kỹ thuật, 2024
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Đinh Thị Thiên Ái, Trương Thị Yến

Ngữ văn 12 Tập hai

NXB Đại học Huế, 2024
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-3-031-50207-1

Rethinking Business for Sustainable Leadership in a VUCA World

Spinger Cham, 2024
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng

978-604-479-4

VIỆT NAM TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI: BIẾN ĐỔI VÀ THÍCH ỨNG

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Hồ Viết Hoàng, Trần Mai Phượng

978-604-391-197-8

Viết & Đọc - Chuyên đề mùa xuân 2023

NXB Hội Nhà văn, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Nguyễn Anh Dân

ISBN: 987-604-330-927-0

Công tác xã hội với người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trong bối cảnh hội nhập quốc tế

NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Trương Thị Yến

978-064-399-595-4

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời đại mới

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Trần Thị Tâm

978-604-0-38622-9

Tài liệu giáo dục địa phương Quảng Trị lớp 4

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chủ biên)

978-604-0-38624-3

Tài liệu giáo dục địa phương Quảng Trị lớp 10

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chủ biên)

978-604-0-38623-6

Tài liệu giáo dục địa phương Quảng Trị lớp 7

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chủ biên)

ISBN 978-604-315-116-9

MAKE A DIFFERENCE - SOCIAL WORK WITHOUT BARRIES: IN RESPONSE TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND PUBLIC EMERGENCY

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Tác giả: Trương Thị Yến

978-604-315-049-0

NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VIỆT NAM HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG LIÊN NGÀNH

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN KHÁC
Tác giả: Hồ Viết Hoàng, Trần Mai Phượng