Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-3-031-19886-1

Digital Economy and the Green Revolution

Springer Cham, 2023
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng

978-604-337-430-8

Bài tập Ngữ văn 10 (Tập hai)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-337-432-2

Ngữ văn 10 (sách giáo viên)

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn

978-604-337-572-5

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi lợn trong nông hộ miền núi

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Đức Thạo, Nguyễn Xuân Bả (Chủ biên), Lê Đức Ngoan, Đinh Văn Dũng, Hoàng Hữu Tình

9786049236761

Pháp luật về bảo vệ môi trường _ Phổ biến, giáo dục và khuyến nghị hoàn thiện

NXB Đại học Vinh, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Thị Lê Huyền

ISBN 978-604-0-34678-0

Hướng dẫn phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thị Thu Hằng, Trần Thị Ngọc Trâm, Bùi Thị Lâm, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Tuấn Vĩnh

Đại học Nông Lâm

Tài liệu hướng dẫn vận hành và an toàn lao động của liên hợp máy thu hoạch củ ném

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kỹ thuậtcơ khí và chế tạo máy nông nghiệp
Tác giả: Đỗ Minh Cường (Chủ biên), Trần Đức Hạnh, Nguyễn Thanh Cường, Nguyễn Thị Ngọc, Phan Tôn Thanh Tâm

978-3-031-07265-9

Digital Economy and New Value Creation

Springer Cham, 2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Đoàn Khánh Hưng

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Quảng Trị - Lớp 10

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Quảng Trị - Lớp 7

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang

Tài liệu Giáo dục địa phương Tỉnh Thừa Thiên Huế - Lớp 6

2022
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Tác giả: Nguyễn Văn Quang