Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Bệnh hại cây trồng Việt Nam

NXB Học viện Nông nghiệp, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Vũ Triệu Mân (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim

978-604-912-988-9

Bệnh Cây

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP, Bảo vệ thực vật
Tác giả: Lê Như Cương (Chủ biên), Nguyễn Vĩnh Trường, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trương Thị Diệu Hạnh, Trần Thị Nga

Sức khỏe hạt giống

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TRỒNG TRỌT
Tác giả: Trần Văn Minh (Chủ biên), Lê Như Cương, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Thu Giang, Lã Thị Thu Hằng, Trần Minh Quang

978-604-60-2272-5

Cây Chùm ngây (Moringa spp.)

NXB Nông Nghiệp, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Trương Thị Hồng Hải (Chủ biên), Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Trần Viết Thắng, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Duy Phong

Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh cây có múi. 120 trang.

NXB Nông Nghiệp, 2013
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu (Chủ biên), Trần Thị Thu Hà (Chủ biên), Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Đăng Khoa, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Hiền Trang, Trần Nam Thắng