Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Phúc Chi Lăng
 • 400000.0133

Lê Phúc Chi Lăng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Chuyên ngành đào tạo:
Địa lý tài nguyên và môi trường

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Quốc Thắng
 • 400000.0058

Lê Quốc Thắng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Chuyên ngành đào tạo:
Hoá hữu cơ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thanh Hiếu
 • 400000.0210

Lê Thanh Hiếu
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Chuyên ngành đào tạo:
Hệ thống thông tin

Đơn vị quản lý:
Khoa Tin học

Xem chi tiết
Lê Thành Nam
 • 400000.0109

Lê Thành Nam
Phó giáo sư - Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới cận đại và hiện đại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thị Cẩm Vân
 • 400000.0074

Lê Thị Cẩm Vân
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận ngôn ngữ

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thị Diễm Hằng
 • 400000.0090

Lê Thị Diễm Hằng
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thị Hoài Thanh
 • 400000.0105

Lê Thị Hoài Thanh
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thị Minh Trâm

Lê Thị Minh Trâm
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Chuyên ngành đào tạo:
Kinh tế chính trị

Đơn vị quản lý:
Khoa Giáo dục Chính trị

Xem chi tiết
Lê Thị Ngọc Anh
 • 400000.0087

Lê Thị Ngọc Anh
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Chuyên ngành đào tạo:
Lý luận văn học

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thị Như Bích
 • 400000.0013

Lê Thị Như Bích
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Chuyên ngành đào tạo:
Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thị Nhung
 • 400000.0241

Lê Thị Nhung
Thạc sĩ

Ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo:

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết
Lê Thị Quí Đức
 • 400000.0430

Lê Thị Quí Đức
Tiến sĩ

Ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Chuyên ngành đào tạo:
Lịch sử thế giới

Đơn vị quản lý:
Trường Đại học Sư phạm

Xem chi tiết