Dữ liệu đề tài

CS-DT200907

Nghiên cứu bài tập nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc khi học kỹ thuật nhảy cao kiểm nằm nghiêng cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Loan

CS-DT200906

Nghiên cứu bài tập bổ trợ nhằm nâng cao hiệu quả môn học thể dục dụng cụ (nam - nữ) đối với sinh viên trường Đại học Sư phạm Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia:

CS-DT200905

Nghiên cứu việc lựa chọn một số giải pháp nhằm phát triển thể lực cho nam sinh viên năm I trường Đại học sư phạm - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Bùi Hoàng Phúc

CS-DT200904

Nghiên cứu đánh giá sức bền và giải pháp nâng cao sức bền cho sinh viên chuyên ngành sư phạm TC- GDQP Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thái Sinh

CS-DT200903

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trong kiểm tra, thi kết thúc học phần bóng chuyền cho sinh viên các trường thuộc Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Mậu Hiển

CS-DT200805

Nghiên cứu ứng dụng các bài tập nhằm nâng cao hiệu quả kỹ thuật động tác đạp chân ếch cho sinh viên chuyên ngành Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Nam

CS-DTQDD524/QĐ-ĐHTT2010

Cấu trúc và nội dung hoạt động nghề nghiệp của huấn luyện viên Cờ Vua

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Cầu lông – Bơi lội
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hải, Đặng Văn Dũng (Chủ nhiệm), Trần Văn Trường

CS-DT200803

Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá kết quả học môn chạy cự ly ngắn cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Quang Dũng

CS-DTQĐ805/QĐ-ĐHTTBN

Nghiên cứu ứng dụng phần mềm BioWin nhằm xác định ảnh hưởng của nhịp sinh học đến hiệu quả thi đấu của VĐV Cờ Vua đẳng cấp cao Việt Nam

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Bộ môn Cầu lông – Bơi lội
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Dũng, Bùi Ngọc, Hoàng Hải