Dữ liệu đề tài

GDTC 2022-01

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN TỰ HỌC TỰ RÈN NÂNG CAO THỂ LỰC CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ KHI HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ONLINE

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Thị Uyên Phương (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Diễm Thương, Nguyễn Lê Nghĩa, Hồ Đăng Quốc Hùng, Lê Trần Quang, Nguyễn Thành Việt

GDTC 2022 - 10

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN VÀ ỨNG DỤNG BT KHIÊU VŨ THỂ THAO VÀO GIỜ HỌC MÔN TDTK CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN ĐHH

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Thị Mai (Chủ nhiệm), Nguyễn Đăng Hào, Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Đỗ Văn Tùng, Nguyễn Khắc Trung, Nguyễn Văn Tuấn

GDTC 2023 - 01

Nghiên cứu nâng cao năng lực tự học trong quá trình giảng dạy học phần Cờ vua cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Thanh Bình (Chủ nhiệm), Nguyễn Văn Lợi, Hoàng Hải, Trần Hữu Nam, Nguyễn Lê Minh Huy

CS-DT

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC HÓA TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Gắng, Phạm Văn Hiếu, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Trịnh Xuân Hồng, Nguyễn Quang Tùng

GDTC 2022-03

Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm vào giảng dạy Cờ vua cho sinh viên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm), Hoàng Hải, Nguyễn Thế Lợi, Cao Thái Ngọc, Võ Thị Hằng Thu, Nguyễn Lê Minh Huy

GDTC 2022-09

Nghiên cứu biện pháp lựa chọn việc làm thêm theo định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – ĐHH

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thế Tình, Dương Văn Dũng, Nguyễn Ngọc Hà, Hồ Đăng Quốc Hùng, Phan Thanh Hùng

GDTC - 05

NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM TĂNG HỨNG THÚ TẬP LUYỆN TRONG MÔN BÓNG CHUYỀN CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thanh Tú (Chủ nhiệm), Nguyễn Phan Tiến Trung, Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Thanh Nguyên

GDTC 2022-07

Xây dựng chương trình tập luyện ngoại khoá môn bóng chuyền nhằm nâng cao chất lượng GDTC cho sinh viên không chuyên Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Quang Tùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Thanh Sơn, Trần Hữu Nam, Đỗ Văn Tùng, Nguyễn Thị Diễm Thương

GDTC/2022-02

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP GIẢM CÂN, GIẢM BÉO CHO SINH VIÊN THỪA CÂN, BÉO PHÌ TẠI ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm), Phạm Văn Hiếu, Lê Hải Yến, Nguyễn Văn Tuấn, Phạm Việt Đức, Nguyễn Gắng

GDTC/2021-04

Xây dựng mô hình thư viện trực tuyến tại Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Lê Nghĩa (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Mùi, Lê Thị Uyên Phương, Nguyễn Thế Lợi, Nguyễn Đình Duy Nghĩa, Dương Anh Tuấn

GDTC/2021-03

Nghiên cứu một số bài tập dẫn dắt nâng cao chất lượng giảng dạy môn bơi ếch cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: Các vấn đề khoa học giáo dục khác
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Trần Hữu Nam (Chủ nhiệm), Nguyễn Phan Tiến Trung, Nguyễn Thế Tình, Nguyễn Ngọc Hà, Nguyễn Thị Diễm Thương