Dữ liệu đề tài

CS-DT GDTC/2015 - 07

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC THÁI ĐỘ TÍCH CỰC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Đình Duy Nghĩa (Chủ nhiệm), Lê Hải Yến

CS-DTĐT/ 2015-05

Nghiên cứu lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động học tập của sinh viên chuyên ngành tại Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hùng

CS-DT2015-05

Nghiên cứu lựa chọn một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động học tập của sinh viên chuyên ngành tại Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hùng, Lê Công Hồng

CS-DT

Nghiên cứu và lựa chọn một số phương pháp dạy học tích cực để áp dụng vào giảng dạy một số môn lý thuyết cho sinh viên Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Lê Anh Dũng (Chủ nhiệm), Nguyễn Gắng

CS-DT GDTC - 05

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp tập luyện khai cuộc cho sinh viên chuyên ngành Khoa giáo dục thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI KHÁC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Nguyễn Văn Lợi (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Bình

CS-DT2015-10

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả học tập môn Bóng đá cho nữ sinh viên trường Đại học Nông lâm – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đôn Công Uy (Chủ nhiệm), Phan Phước Mẫn, Trần Thị Thùy Linh

CS-DT2015-02

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN BÀI TẬP PHÁT TRIỂN SỨC NHANH MÔN BÓNG ĐÁ CHO SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT - ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Long Hải, Nguyễn Đôn Vinh, Trịnh Xuân Hồng (Chủ nhiệm)

CS-DT2014-02

Thực trạng và giải pháp hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Thanh Hùng

CS-DT

Nghiên cứu những giải pháp nhằm nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Khoa GDTC – Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Khoa Giáo dục Thể chất
Đơn vị thực hiện : Khoa Giáo dục Thể chất
Người tham gia: Phạm Đức Thạnh (Chủ nhiệm), Hồ Đăng Quốc Hùng, Nguyễn Viết Thông