Dữ liệu đề tài

DHH12 - 03 -32

Đổi mới phương pháp dạy học các nguyên lí, quy luật của Triết học duy vật biện chứng cho sinh viên ở trường đại học

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Vũ Đình Bảy (Chủ nhiệm), Đặng Xuân Điều, Nguyễn Văn Quang

DHH2012-12-04

Bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Nhân Ái

DHH2012

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (1865 - 1945)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Quang Hiệp

DHH2012-03-21

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Mít (Artocarpus heterophyllus Lamk.) và cây Mít chay (Artocarpus gomezianus Wall.)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đình Chính, Lê Quốc Thắng, Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm)

DHH2011- 03-10

Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên trong môi trường E- learning theo học chế tín chỉ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Thị Thanh Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Thế Dũng

DHH2013-04-45

Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thanh Thúy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

DHH2011-04-03

NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, GIẢI PHẪU BỆNH VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH MỘT SỐ BỆNH U VÚ THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: TS. Tạ Văn Tờ, ThS. Ngô Văn Trung, Đặng Công Thuận (Chủ nhiệm), Phùng Phướng, Trần Văn Hòa

DHHMã số: 2011 - 01 - 12

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Phòng

DHH2011-02-11

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và genotype quần thể Phytophthora capsici gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín, Trần Đăng Khoa, Đinh Thị Phương

DHH2011-03-15

Biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến, Đinh Thị Thu Phương, Đinh Thị Hồng Vân, Trần Thị Thu Hải

DHH2011-03-16

Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh THPT thành phố Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm), Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Phước Cát Tường, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Quyên, Nguyễn Việt Dũng