Dữ liệu đề tài

DHH2015-03-72

Các biện pháp rèn luyện năng lực nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm hóa học với sự trợ giúp của công nghệ thông tin và truyền thông

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Nguyễn Thị Thùy Trang

DHH2019 – 04 - 90

Nghiên cứu hàm lượng và thành phần tinh dầu mới của một dược liệu ở Thừa Thiên Huế và Quảng Trị

Lĩnh vực: DƯỢC HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Dược
Người tham gia: Đoàn Quốc Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài, Lê Trọng Nhân, Hoàng Xuân Huyền Trang

ĐHH2017-07-33

Nghiên cứu chiến lược học từ vựng tiếng Anh học thuật của sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh tại trường Đại Học Ngoại Ngữ- Đại Học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Phạm Hoài Hương (Chủ nhiệm)