Dữ liệu đề tài

DHH2023-08-15

Phát triển năng lực tìm hiểu thế giới sống cho học sinh trong dạy học phần Sinh học cơ thể, Sinh học 11 cấp trung học phổ thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Duân (Chủ nhiệm), Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Diệu Phương, Đặng Thị Dạ Thủy, Nguyễn Phan Bảo Thành, Nguyễn Thị Việt Nga, Nguyễn Thị Kiều Tiên

DHH

Mối quan hệ giữa biểu tượng Rồng và Vương quyền trong truyện kể truyền thống Việt Nam

Lĩnh vực: Lý luận văn hoá; Nghiên cứu văn hoá nói chung
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Thị Tường Linh (Người tham gia)

DHH2022-18-02

Nghiên cứu phát triển thiết bị cảm biến điện hóa phát hiện vi-rút gây bệnh đốm trắng trên tôm nuôi

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Kỹ thuật và Công nghệ
Người tham gia: Huỳnh Thị Thùy Linh (Chủ nhiệm), Ngô Xuân Cường, Võ Quang Nhã

DHH

Nâng cao năng lực ứng phó với rác thải nhựa cho học sinh THPT ở thành phố Huế thông qua các hoạt động trải nghiệm

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thị Hiển (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ, Cao Thị Hoa, Trần Thị Cẩm Tú

DHH2022-04-180

Sử dụng phương pháp plasma tương tác chất lỏng để chế tạo chấm lượng tử carbon ứng dụng làm chất sát khuẩn thế hệ mới

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Minh Hoa (Chủ nhiệm), Lê Thị Bảo Chi, Ngô Khoa Quang, Lê Thị Kim Dung

DHH 2019-12-21

Các biện pháp tư pháp và giám sát, giáo dục theo pháp luật hình sự Việt Nam qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Khoa Luật Hình sự
Người tham gia: Hà Lệ Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Xuân, Nguyễn Ngọc Kiện, Dương Thị Cẩm Nhung

DHH

Phân tích tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả hoạt động của các công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Hoàng Cẩm Hương

DHH2022-06-115

Nghiên cứu chiến lược đa dạng hóa sinh kế dựa vào việc phát triển các sản phẩm nông nghiệp truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng Thanh Long (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Dương Thị Tuyên, Nguyễn Hữu Linh

NCM.DHH.2022.08

Nâng cao chất lượng các hệ thống điện và vô tuyến hiện đại

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Ngô Văn Quang Bình (Chủ nhiệm), Phạm Việt Tuấn, Nguyễn Khánh Quang, Hoàng Đình Long, Nguyễn Tú Hà

DHH

1. TÊN ĐỀ TÀI Nghiên cứu cách sử dụng Aizuchi và nhận thức của sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Nhật trình độ sơ cấp – trung cấp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Thị Phương Dung (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hương Trà, Trần Diễm Hà

NCM-DHH-2022-10

Tự sự dân gian trong thời đại kỹ thuật số

Lĩnh vực: Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, văn hoá các dân tộc ít người Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thùy Trang

NCM.DHH.2022.09

Nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục nhìn từ quan hệ liên ngành

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Hoàng Thị Huế (Chủ nhiệm), Phạm Thị Quỳnh Ni, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phan Thúy Hằng