Dữ liệu đề tài

DHH2024-02-180

Ảnh hưởng của các mức lá keo dậu (Leucaena leucocephala) trong khẩu phần đến tỷ lệ tiêu hóa, năng suất và chất lượng thịt của dê cỏ

Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Trần Ngọc Liêm (Chủ nhiệm), Lê Văn An, Võ Thị Minh Tâm, Dương Thanh Hải, Ngô Mậu Dũng, Vũ Thị Minh Phương

DHH

Nghệ thuật kiến trúc La Mã ( 27TCN – 395) và những ảnh hưởng, tiếp biến trong các công trình kiến trúc thời kỳ thuộc địa tại Huế

Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Vũ Trường Giang (Chủ nhiệm), Trần Thị Tâm, Nguyễn Ngọc Tùng, Nguyễn Phong Cảnh

DHH 2020 -07-57

Thực trạng triển khai chính sách sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ giảng dạy (English as a Medium of Instruction) trong các chương trình đào tạo tại một số trường đại học ở Việt Nam

Lĩnh vực: Ngôn ngữ học ứng dụng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Nguyễn Văn Huy (Chủ nhiệm), Trương Bạch Lê, Nguyễn Thị Thu Hiền

DHH2023-10-34

Ảnh hưởng của lễ hội địa phương đối với bản sắc cộng đồng: Trường hợp tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI, Thông tin đại chúng và truyền thông văn hoá -xã hội
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Du lịch
Người tham gia: Nguyễn Đoàn Hạnh Dung (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Huế, Dương Thủy Tiên

DHH2020-04-122

Xây dựng quy trình định danh loài vi khuẩn gây bệnh bằng kỹ thuật giải trình tự đoạn 16S rRNA

Lĩnh vực: Vi sinh vật học y học
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Bách (Chủ nhiệm)

DHH2023-02-172

Nghiên cứu việc làm và thu nhập của lao động di cư trở về khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Xã hội học khác
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Nông lâm
Người tham gia: Lê Thị Hoa Sen, Trần Thị Ánh Nguyệt (Chủ nhiệm), Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Trần Tiểu Phụng

DHH2023-15-20

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm nano bạc đến khả năng đối kháng vi sinh vật gây hại trên cây sen trắng trồng ở Thừa Thiên Huế”

Lĩnh vực: Sinh học phân tử
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Viện Công nghệ Sinh học
Người tham gia: Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Kim Hồng, Hoàng Tấn Quảng, Trần Thúy Lan, Trần Thị Ngọc Trâm

DHH2023-04-188

Nghiên cứu đặc điểm nấm Candida spp. ở bệnh nhân viêm âm đạo và bệnh nhân điều trị vô sinh ở Bệnh viện trường Đại học Y - Dược Huế

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Tôn Nữ Phương Anh (Chủ nhiệm), Ngô Thị Minh Châu, Đỗ Thị Bích Thảo, Hà Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Phước Vinh

DHH2023-06-132

Ảnh hưởng của việc làm phi nông nghiệp đến việc áp dụng công nghệ vào sản xuất lúa ở Việt Nam

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh tế học; Trắc lượng kinh tế học; Quan hệ sản xuất kinh doanh
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Nguyễn Thị Thúy Hằng (Chủ nhiệm), Phạm Xuân Hùng, Lê Nữ Minh Phương, Hoàng Thanh Long, Nguyễn Trần Ngọc Tuấn

DHH2023-03-176

VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Trịnh Đông Thư (Chủ nhiệm)