Dữ liệu đề tài

DHH2011-03-13

Nghiên cứu cấu trúc và từ tính của vật liệu La1-xAxFeO3 chế tạo bằng phương pháp sol - gel (A = Ti, Sr, Y, Nd).

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Trọng Đức, Nguyễn Thị Thu Hà

DHH: 2019-07-57

Nghiên cứu việc sử dụng các chỉ ngôn tình thái ở các bài đọc chính trong giáo trình Le nouveau taxi 1 và 2

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC, Nghiên cứu chung về ngôn ngữ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Trương Hoàng Lê (Chủ nhiệm), Trương Kiều Ngân, Thái Thị Hồng Phúc, Hoàng Thị Thu Hạnh

DHH2010

Nghiên cứu giải pháp SharePoint cho quản lý quy trình công việc

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Hữu Hạnh (Chủ nhiệm), Trương Khánh Duy, Nguyễn Thanh Nam, Phan Minh Huấn, Trần Viết Hùng

186/QĐ-ĐHH-KHCN 29/12/2008

Nghiên cứu sản xuất máy theo dõi nhịp thở để phát hiện hội chứng ngưng thở lúc ngủ

Lĩnh vực: Chế tạo máy nói chung, Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Hoàng Anh Tiến (Chủ nhiệm)

DHH2009.2010

Ứng dụng công nghệ Multi Media xây dựng bản đồ quảng bá du lịch Quảng Trị

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Kim Xoa, Vũ Trung Kiên, Hà Thị Ngọc Diệu, Hoàng Thị Sinh Hương, Nguyễn Trùng Dương

DHH2009

Xây dựng các giải pháp An toàn thông tin cho các ứng dụng dùng chung trên mạng Đại học Huế.

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Huấn (Chủ nhiệm), Hoàng Hữu Hạnh, Nguyễn Thanh Nam, Trương Khánh Duy

DHH 2020-04-123

Đặc điểm mô bệnh học, các dấu ấn sinh học và phân nhóm phân tử của ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Phương Thảo Tiên (Chủ nhiệm), Trần Anh Hùng, Võ Thị Hạnh Thảo, Nguyễn Phan Quỳnh Anh, Lê Văn Tâm, Đặng Công Thuận, Nguyễn Phạm Phước Toàn

DHH

Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hoàng Cẩm Hương

DHH

Đánh giá khả năng phục hồi của thị trường chứng khoán tại các quốc gia Châu Á dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hoàng Cẩm Hương

DHH 2022-01-196

Việc làm của lao động nữ thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú tại thành phố Huế trong bối cảnh đaị dịch Covid-19: Những biến đổi và cách ứng phó

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Đăng Bảo Châu (Chủ nhiệm)

DHH

Isolation and determination of Vibrio spp. pathogen from hemorrhagic disease in Sciaenops ocellatus in cage culture

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Phạm Thị Hải Yến (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm