Dữ liệu đề tài

DHH2013-03-37

Nghiên cứu một số tính chất của các dị cấu trúc bán dẫn (Study of several properties of semiconductor heterostructures)

Lĩnh vực: VẬT LÝ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Như Thảo (Chủ nhiệm)

DHH2013-02-36

Nghiên cứu biến động tài nguyên rừng và khuynh hướng sử dụng đất của đồng bào miền núi Trung Trường Sơn dưới tác động của tuyến đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2000 - 2012

Lĩnh vực: LÂM NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Đắc Thái Hoàng, Trần Khương Duy, Đinh Tiến Tài

ĐHH

Nghiên cứu xác định và đánh giá Cu, Pb, Cd, Zn trong trầm tích khu vực đầm Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Ái Mỹ (Chủ nhiệm), Hoàng Thái Long, Nguyễn Hải Phong

DHH2013-04-24

Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến bệnh sâu răng của học sinh tiểu học ở một số vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và thử nghiệm một số giải pháp can thiệp cộng đồng

Lĩnh vực: Nha khoa và phẫu thuật miệng, Y tế môi trường và công cộng
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Trần Tấn Tài (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoàng Yến, Lê Hà Thùy Nhung

1185/QĐ-ĐHH

Nghiên cứu kết hợp đánh giá chỉ số ST/R và chỉ số ST/tần số tim trên điện tâm đồ gắng sức trong tiên lượng tổn thương động mạch vành

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Hoàng Anh Tiến (Chủ nhiệm)

DHH2012-04-19

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Hycosy trong đánh giá buồng tử cung - vòi tử cung ở các trường hợp vô sinh

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Minh Tâm (Chủ nhiệm), Cao Ngọc Thành

DHH2012-03-22

XÂY DỰNG WEBSITE HỖ TRỢ SINH VIÊN HỌC TẬP HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC SINH HỌC LỚP 12 THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Thị Dạ Thủy, Phạm Thị Phương Anh (Chủ nhiệm)

DHH14

Khảo sát nồng độ Lipoprotein – associate phospholipase A2 (Lp-PLA2) máu để dự báo nguy cơ bệnh nhồi máu não.

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tâm (Chủ nhiệm), Nguyễn Phương Thảo Tiên

DHH 2012-03-27

Phát huy tính tich cực của học sinh trong dạy học Lịch sử Việt Nam (1954 - 1975) ở trường THPT, (Chương trình chuẩn).

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ (Chủ nhiệm), Trần Thị Hải Lê