Dữ liệu đề tài

DHH2014-03-60

SINH MỆNH CÁ NHÂN TRONG TIỂU THUYẾT CỦA DƯ HOA – NHÌN TỪ LÍ THUYẾT HẬU HIỆN ĐẠI

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Tịnh Thy (Chủ nhiệm), Hoàng Thị Xuân Vinh

DHH2014-03-68

Nghiên cứu cấu trúc của hệ thống kỹ năng soạn bài học để rèn luyện cho sinh viên khoa Sinh ở trường sư phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đông Thư

DHH397

Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn đến việc sử dụng đất trông lúa ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh TT Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thanh Hải

DHH123

Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thừa Thiên Huế trong quá trình đổi mới và hội nhập

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Hồng Minh

DHH117333

Vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể ở Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Thị Hồng Minh (Chủ nhiệm), Đào Thế Đồng

DHH2014-04-41

Khảo sát mức độ hiểu biết về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế và tìm hiểu mức sẵn sàng chi trả cho phí bảo hiểm y tế tự nguyện và các yếu tố liên quan của người dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lĩnh vực: Chính sách và dịch vụ y tế
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Lan (Chủ nhiệm), Hoàng Đức Thuận Anh

DHH2013-04-29

Nghiên cứu giá trị tiên lượng của nồng độ ferritin, transferrin, sắt huyết thanh ở bệnh nhân nhồi máu não giai đoạn cấp

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Chuyển (Chủ nhiệm), Nguyễn Hải Thủy, Lê Văn An, Hoàng Khánh, Dương Thị Ngọc Lan

DHH 2013-04-33

Nghiên cứu mối liên quan giữa mức độ vữa xơ động mạch vành với mức độ tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân hội chứng chuyển hóa

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Hoàng Anh Tiến (Chủ nhiệm), Huỳnh Văn Minh

DHH 2013-04-32

Nghiên cứu hiệu quả của men đậu nành Nattokinase NSK-SD (Nattoenzyme) trên huyết áp ở bệnh nhân tiền tăng huyết áp độ 1

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Huỳnh Văn Minh (Chủ nhiệm), Hoàng Anh Tiến, Nguyễn Thị Hoài

DHH2014-03-59

Đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp Việt Nam vào CHDCND Lào trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Thắng (Chủ nhiệm), Huỳnh Thị Hồng Hạnh

DHH2013-03-44

Tạo biểu tượng về địa điểm của sự kiện trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường Trung học phổ thông thời kỳ 1954 – 1975

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Cương (Chủ nhiệm), Phan Thị Hương Giang, Lý Khánh Dương, Nguyễn Thị Huyền