Dữ liệu đề tài

DHH

ẢNH HƯỞNG TRẢI NGHIỆM MUA SẮM TRỰC TUYẾN TRÊN NỀN TẢNG ỨNG DỤNG DI ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA LẶP LẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH, Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Lê Ngọc Anh Vũ (Chủ nhiệm), Lê Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thanh, Cái Vĩnh Chi Mai

DHH2019-07-54

NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TIẾNG ANH VỀ SỰ LO LẮNG TRONG QUÁ TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Lê Thị Phương Chi (Chủ nhiệm), Nguyễn Hồ Hoàng Thủy, Phạm Thị Nguyên Ái, Cao Thị Xuân Liên, Bùi Thông Hải Thiện

DHH2023-06-123

Nghiên cứu ảnh hưởng covid-19 và các biện pháp phục hồi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phan Thị Kim Tuyến (Chủ nhiệm), Hoàng Triệu Huy, Phạm Xuân Hùng, Hồ Lê Phương Thảo

DHH2020-06-82

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Phạm Xuân Hùng (Chủ nhiệm), Phan Thị Kim Tuyến, Lê Tô Minh Tân

DHH 2019-03-124

Giáo dục văn hóa địa phương cho trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh thừa thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Sư phạm
Người tham gia: Nguyễn Thùy Nhung

DHH 2020-04-123

Đặc điểm mô bệnh học, các dấu ấn sinh học và phân nhóm phân tử của ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập

Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Y dược
Người tham gia: Nguyễn Phương Thảo Tiên (Chủ nhiệm), Trần Anh Hùng, Võ Thị Hạnh Thảo, Nguyễn Phan Quỳnh Anh, Lê Văn Tâm, Đặng Công Thuận, Nguyễn Phạm Phước Toàn

DHH

Đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hoàng Cẩm Hương

DHH

Đánh giá khả năng phục hồi của thị trường chứng khoán tại các quốc gia Châu Á dưới ảnh hưởng của dịch COVID-19

Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Hoàng Cẩm Hương

DHH

Isolation and determination of Vibrio spp. pathogen from hemorrhagic disease in Sciaenops ocellatus in cage culture

Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Đơn vị chủ trì : Ban Giám đốc
Đơn vị thực hiện : Khoa Thủy sản
Người tham gia: Phạm Thị Hải Yến (Chủ nhiệm), Nguyễn Quang Linh, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm

DHH 2018-07-41

Nghiên cứu mô hình phân tách câu tiếng Anh thành các cụm từ dựa trên lý thuyết xác xuất và máy học

Lĩnh vực: Khoa học máy tính và khoa học thông tin khác.
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Ngoại ngữ
Người tham gia: Dương Minh Hùng (Chủ nhiệm), Nguyễn Sơn

DHH

Năng lực cố vấn khởi nghiệp

Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Kinh tế
Người tham gia: Hoàng La Phương Hiền (chủ nhiệm), Lê Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Trà My