Dữ liệu đề tài

DHH2012-12-04

Bảo vệ cổ đông thiểu số trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam

Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hồ Nhân Ái

DHH2012

Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với khu vực Mỹ Latinh (1865 - 1945)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Dương Quang Hiệp

DHH2012-03-21

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây Mít (Artocarpus heterophyllus Lamk.) và cây Mít chay (Artocarpus gomezianus Wall.)

Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trịnh Đình Chính, Lê Quốc Thắng, Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Chí Bảo (Chủ nhiệm)

DHH2011- 03-10

Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng dạy học cho sinh viên trong môi trường E- learning theo học chế tín chỉ

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Văn Thị Thanh Nhung (Chủ nhiệm), Nguyễn Duân, Nguyễn Thị Diệu Phương, Nguyễn Thế Dũng

DHH2013-04-45

Thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thanh Thúy (Chủ nhiệm), Nguyễn Thanh Hùng, Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

DHH2011-04-03

NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, GIẢI PHẪU BỆNH VÀ HÓA MÔ MIỄN DỊCH MỘT SỐ BỆNH U VÚ THƯỜNG GẶP TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Lĩnh vực: Y HỌC CƠ SỞ
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: TS. Tạ Văn Tờ, ThS. Ngô Văn Trung, Đặng Công Thuận (Chủ nhiệm), Phùng Phướng, Trần Văn Hòa

DHHMã số: 2011 - 01 - 12

XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Ở ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Phòng

DHH2011-02-11

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và genotype quần thể Phytophthora capsici gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở Quảng Trị

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín, Trần Đăng Khoa, Đinh Thị Phương

DHH2011-03-15

Biện pháp giáo dục giá trị nghề nghiệp cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phan Minh Tiến, Đinh Thị Thu Phương, Đinh Thị Hồng Vân, Trần Thị Thu Hải

DHH2011-03-16

Nhu cầu tham vấn tâm lý của học sinh THPT thành phố Huế

Lĩnh vực: TÂM LÝ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đinh Thị Hồng Vân (Chủ nhiệm), Trần Thị Tú Anh, Nguyễn Phước Cát Tường, Nguyễn Thị Ngọc Bé, Phạm Thị Quyên, Nguyễn Việt Dũng

DHH2011-08-01

Đại học Huế 55 năm xây dựng và phát triển (1957 - 2012)

Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung, Nguyễn Xuân Khoát, Nguyễn Văn Hoa, Nguyễn Văn Đăng, Hoàng Chí Hiếu

DHH0000

Ứng dụng GIS và phương pháp so sánh dữ liệu thị trường để xây dựng hệ thống thông tin giá đất ở tại thành phố Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Cơ quan Đại học Huế
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Nguyện, Nguyễn Hữu Ngữ