Dữ liệu đề tài

CS-DT

Bước đầu nghiên cứu tiềm năng khoáng vật sét trong vỏ phong hóa phức hệ Bến Giằng - Quế Sơn ở Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Địa chất học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Nguyễn Thị Lệ Huyền (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Thủy, Lê Duy Đạt

DHKH2024A-10

Xây dựng hệ thống thi lập trình cho kỳ thi ICPC-HUE

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Trần Việt Khoa (Chủ nhiệm), Nguyễn Ngọc Thủy, Trần Thị Phương Chi

ĐHKH2024A-06

Quá trình hình thành và phát triển làng xã ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế từ giữa thế kỷ XVI đến năm 1945

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Mai Văn Được (Chủ nhiệm)

CS-DT

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH TỒN DƯ MỘT SỐ HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG NÔNG SẢN

Lĩnh vực: Hóa phân tích
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Nguyễn Đăng Giáng Châu (Chủ nhiệm)

CS-DT

HỖ TRỢ TÂM LÝ XÃ HỘI DỰA VÀO TRƯỜNG HỌC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trương Thị Xuân Nhi (Chủ nhiệm), Nguyễn Thị Hoài Phương

CS-DT

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi khuẩn phân giải protein và cellulose từ rác thải hữu cơ tại thành phố Huế

Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Sinh học
Người tham gia: Hoàng Dương Thu Hương (Chủ nhiệm), Lê Thị Hà Thanh

CS-DT: DHKH2024A-04

Nghiên cứu bảo tồn giá trị kiến trúc hệ thống các cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong kinh thành Huế

Lĩnh vực: Kỹ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Trương Hồng Trường (Chủ nhiệm), Trần Thành Nhân, Nguyễn Trọng Vinh, Phan Tiến Lợi, Võ Sĩ Châu

CS-DT

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo khối chuyên trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Dũng

CS-DT

Xây dựng hệ thống Phản ánh các vấn đề của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trên nền tảng iOS

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Dũng

CS-DT

Sự tham gia học tập trên lớp của sinh viên trường ĐHSP, ĐHH

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy

ĐHKH2023A-02

THIẾT KẾ BỘ TĂNG TỐC PHẦN CỨNG CHO MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP (CNN) CÓ KHẢ NĂNG TÁI CẤU HÌNH

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Nhật Quang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu hiện trạng xói lở - bồi tụ bờ biển đoạn Thuận An – Phú Thuận thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất một số giải pháp phòng tránh.

Lĩnh vực: Địa chất học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Lê Duy Đạt (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Thị Lệ Huyền