Dữ liệu đề tài

ĐHKH2021A-02

Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn đến sinh kế của cộng đồng ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bằng áp dụng chỉ số tổn thương sinh kế (LVI)

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Lê Thị Tịnh Chi (Chủ nhiệm), Mai Ngọc Châu

DHKH2022A-03

Siêu vật liệu quang học có cấu trúc nano đa lớp kim loại-điện môi

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (Chủ nhiệm), Trương Kỳ Nhiên

ĐHKH2022A-01

Nghiên cứu,thiết kế và thiết kế bo mạch phát triển cho mạng LoRaWAN

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Kiều (Chủ nhiệm)

ĐHKH2022c-06

Chế tạo mô hình robot hai bánh tự cân bằng

Lĩnh vực: Kỹ thuật điện và điện tử
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Điện tử - Viễn thông
Người tham gia: Nguyễn Văn Ân (Chủ nhiệm)

CS-DT

Truyền thống văn hóa và đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân phường Phú Hậu 1930-2020

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chủ nhiệm), Mai Văn Được, Dương Vĩnh Hậu

CS-DT

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin cho sinh viên Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lý luận chính trị
Người tham gia: Dư Thị Huyền (Chủ nhiệm)

CS-DT

Lịch sử Đảng bộ phường An Cựu (1930-2020)

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Khoa Lịch sử
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Phạm Ngọc Bảo Liêm (Chủ nhiệm), Mai Văn Được, Nguyễn Thị Thùy Nhung, Dương Vĩnh Hậu

CS-DT

BÁO CHÍ SÁNG TẠO – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC MỚI CỦA BÁO VIETNAMPLUS

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Trần Thị Phương Nhung (Chủ nhiệm)

CS-DT

Phát triển thương hiệu Báo Thanh Niên trên các phương tiện truyền thông xã hội hiện nay

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Báo chí - Truyền thông
Người tham gia: Lê Nguyễn Phương Thảo (Chủ nhiệm)

CS-DT-ĐHKH2021A-07

Di dân của người Việt ở làng xã ven biển phía Nam Thừa Thiên Huế từ thé kỷ XV đến thế kỷ XVIII

Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Lịch sử
Người tham gia: Mai Văn Được (Chủ nhiệm)

DHKH2021A-01

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu alpha-Fe2O3 có cấu trúc xốp và hình thái lập phương

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Hồ Văn Minh Hải (Chủ nhiệm), Nguyễn Đức Vũ Quyên, Đặng Xuân Tín, Bùi Thị Hoàng Diễm

DHKH2021A-03

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HÌNH BỐ CỤC MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHÙA HUẾ THỜI NGUYỄN

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chủ nhiệm), Trần Thành Nhân, Lê Ngọc Vân Anh, Nguyễn Phong Cảnh