Dữ liệu đề tài

DHKH2021A-03

NGHIÊN CỨU PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HÌNH BỐ CỤC MẶT BẰNG TỔNG THỂ CHÙA HUẾ THỜI NGUYỄN

Lĩnh vực: Nghệ thuật kiến trúc
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Kiến trúc
Người tham gia: Nguyễn Thị Minh Xuân (Chủ nhiệm), Trần Thành Nhân, Lê Ngọc Vân Anh

CS-DT

Khảo sát văn bản Dược tính ca quát

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Đinh Thị Thanh Mai (Chủ nhiệm)

CS-DT.DHKH.2020.01

Nghiên cứu điều chế vật liệu nanohydroxyapatite

Lĩnh vực: Khoa học hoá học khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Hóa học
Người tham gia: Bùi Quang Thành (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nhận thức của học sinh về sức khỏe tâm thần ở lứa tuổi vị thành niên trên địa bàn Thành phố Huế

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Nguyễn Thị Hoài Phương (Chủ nhiệm)

CS-DT

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động truyền thanh cơ sơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Báo chí - Truyền thông
Người tham gia: Hồ Dũng (Chủ nhiệm)

1234

Nghiên cứu, tìm hiểu về trí thông minh nhân tạo (AI) và ứng dụng để phát triển hệ thống nhận diện chữ số viết tay.

Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Điện tử - Viễn thông
Người tham gia: Trần Thị Kiều, Đặng Xuân Vinh

CS-DT

KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP KEO TỤ ĐIỆN HÓA

Lĩnh vực: Kỹ thuật môi trường khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Tề Minh Sơn (Chủ nhiệm), Đặng Thị Thanh Lộc, Hoàng Thị Mỹ Hằng

CS-DT

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hạt cacbon nano từ hoa Atisô

Lĩnh vực: VẬT LÝ, Quang học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Lê Thị Diệu Hiền (Chủ nhiệm), Lê Xuân Diễm Ngọc

CS-DT

Xu hướng tiếp nhận sản phẩm báo in của công chúng tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Báo chí - Truyền thông
Người tham gia: Lê Quang Minh (Chủ nhiệm)

CS-DT

Ý thức phái tính trong thơ nữ Việt Nam hiện đại

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Ngữ văn
Người tham gia: Hồ Tiểu Ngọc

CS-DT

NÂNG CAO TỈ LỆ NHẬN DẠNG HÌNH ẢNH TỰ NHIÊN SỬ DỤNG MÔ HÌNH MẠNG NEURON TÍCH CHẬP KẾT HỢP VỚI MẠNG PERCEPTRON ĐA LỚP

Lĩnh vực: Khoa học máy tính, KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Vương Quang Phước (Chủ nhiệm), Hồ Đức Tâm Linh

CS-DT

Định hướng giá trị trong tình yêu và hôn nhân của sinh viên trường Đại học Khoa học, Đại học Huế hiện nay

Lĩnh vực: Xã hội học chuyên đề; Khoa học về giới và phụ nữ; Các vấn đề xã hội Nghiên cứu gia đình và xã hội; Công tác xã hội
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Xã hội học
Người tham gia: Võ Nữ Hải Yến (Chủ nhiệm)