Dữ liệu đề tài

CS-DT

Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo khối chuyên trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Nguyễn Hoàng Hà (Chủ nhiệm), Nguyễn Dũng

CS-DT

Xây dựng hệ thống Phản ánh các vấn đề của trường Đại học Khoa học, Đại học Huế trên nền tảng iOS

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Công nghệ thông tin
Người tham gia: Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ nhiệm), Nguyễn Dũng

CS-DT

Sự tham gia học tập trên lớp của sinh viên trường ĐHSP, ĐHH

Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Tâm lý - Giáo dục
Người tham gia: Nguyễn Thị Hà (Chủ nhiệm), Phạm Thị Thúy Hằng, Mai Thị Thanh Thủy

ĐHKH2023A-02

THIẾT KẾ BỘ TĂNG TỐC PHẦN CỨNG CHO MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP (CNN) CÓ KHẢ NĂNG TÁI CẤU HÌNH

Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Nhật Quang (Chủ nhiệm)

CS-DT

Nghiên cứu hiện trạng xói lở - bồi tụ bờ biển đoạn Thuận An – Phú Thuận thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất một số giải pháp phòng tránh.

Lĩnh vực: Địa chất học
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Địa lý - Địa chất
Người tham gia: Lê Duy Đạt (Chủ nhiệm), Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Thị Lệ Huyền

CS-DT

Ứng dụng công nghệ GIS để xây dựng mô hình chăm sóc, quản lý cây xanh đô thị thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ MÔI TRƯỜNG LIÊN QUAN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Trường Đại học Khoa học
Người tham gia: Nguyễn Quang Tuấn (Chủ nhiệm), Nguyễn Lê Phú Hải (Thư ký), Lương Quang Đốc, Phan Thị Thúy Hằng, Lê Đình Thuận, Lê Duy Đạt

ĐHKH2021A-02

Đánh giá ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn đến sinh kế của cộng đồng ven biển xã Phú Diên, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế bằng áp dụng chỉ số tổn thương sinh kế (LVI)

Lĩnh vực: Các khoa học môi trường
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Lê Thị Tịnh Chi (Chủ nhiệm), Mai Ngọc Châu

CS-DT

Hoạt động tác nghiệp điều tra của phóng viên thường trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Báo chí
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Báo chí - Truyền thông
Người tham gia: Lê Quang Minh (Chủ nhiệm)

ĐHKH2022A-04

Đánh giá sự phân bố các loài động thực vật phù du dưới tác động của hoạt động nuôi trồng thủy sản tại đầm Thủy Tú,tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Môi trường
Người tham gia: Hoàng Thị Mỹ Hằng (Chủ nhiệm), Tề Minh Sơn, Đường Văn Hiếu

ĐHKH2022A-07

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến văn hóa ứng xử của sinh viên Đại học Huế hiện nay

Lĩnh vực: XÃ HỘI HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế
Người tham gia: Lê Thanh Ngân (Chủ nhiệm)

ĐHKH2022A-05

HOẠT ĐỘNG PR TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Báo chí - Truyền thông
Người tham gia: Hoàng Thảo Nguyên (Chủ nhiệm)

ĐHKH2022A-05

HOẠT ĐỘNG PR TRONG CÔNG TÁC TUYỂN SINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC ĐẠI HỌC HUẾ

Lĩnh vực: THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Khoa học
Đơn vị thực hiện : Khoa Báo chí - Truyền thông
Người tham gia: Hoàng Thảo Nguyên (Chủ nhiệm)