Dữ liệu đề tài

B2002-09-06

Nghiên Cứu Tương Quan Giữa Mạng Lưới Trường Phổ Thông Với Sự Phân Bố Dân Cư Và Gia Tăng Dân Số Khu Vực Ven Biển Và Đầm Phá Tỉnh Thừa Thiên Huế Thời Kỳ 2002-2010

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin

B96-06-CB-10

Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Sinh Thái Lãnh Thổ Trung Du Quảng Trị Và Thừa Thiên Huế Làm Cơ Sở Cho Định Hướng Quy Hoạch Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

B2004.09.17

Rèn Luyện Kỹ Năng Địa Lý Cho Sinh Viên ĐHSP Thông Qua Môn Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân

B99-09-04

Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đánh Giá Kiến Thức Sinh Viên Phần Cơ Sở Địa Lý Tự Nhiên Trong Các Trường ĐHSP

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân

B99-09-38

Sắc Văn Xuôi Nữ Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Thị Hường

B99-09-40

Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đánh Giá Kiến Thức Sinh Viên Phần Cơ Sở Địa Lý Tự Nhiên Trong Trường Đại Học Sư Phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Năm

B2000-09-54

Nghiên Cứu Sự Đa Dạng Sinh Học Của Các Loài Cây Ăn Quả Ở Huế Và Vùng Phụ Cận

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Lân

B97-06-06

Nghiên Cứu Xác Định Mô Hình Kết Hợp Nuôi Trồng Thủy Sản Có Hiệu Quả Cao Ở Vùng Đất Ven Biển Thừa Thiên - Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoa Lân

B99.09.32

Khảo Sát Sự Ăn Mòn Thép Ct3 Trong Một Số Môi Trường Và Tác Dụng Ức Chế Quá Trình Ăn Mòn Của Một Số Hợp Chất Hoá Học

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Khoái

B2005.09. 08-NN

Một Số Vấn Đề Thi Pháp Tiểu Thuyết Minh - Thanh

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hải

B2002.09.10

Ứng Dụng Thi Pháp Học Hiện Đại Vào Việc Phân Tích Tác Phẩm Văn Học Châu Á Trong Trường Trung Học Phổ Thông

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hải