Dữ liệu đề tài

B2000-09-05

Quan Hệ Trung Quốc-nhật Bản Giai Đoạn 1975-2000

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Minh Hoa

B97-06-04

Công Cuộc Cải Cách Kinh Tế Ở CHND Trung Hoa Từ 1978 Đến Nay Và Tác Động Của Nó

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Thị Minh Hoa

B99.10.19

Nghiên Cứu Hiệu Quả Điều Trị Giun Đũa Chui Vào Đường Mật Bằng Tẩy Giun Sớm Ngay Trong Lúc Đang Đau Bụng Dữ Dội

Lĩnh vực: KHOA HỌC Y, DƯỢC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hữu Dàng

B2001.09.28

Tìm Hiểu Sinh Hoạt Văn Hóa Dân Gian Cổ Truyền Làng Biển Cảnh Dương (quảng Bình)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Hoàng

B2001-09-20

Nghiên Cứu Sự Tạo Phức Của Nguyên Tố Đất Hiếm (Ho) Với 4-(2- pyridylazo)-rezocxin(PAR) Và Các Dẫn Xuất Clo Của Axit Axetic Bằng Phương Pháp Trắc Quang

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện

B2000.09.51

Nghiên Cứu Phân Chia Nguyên Tố Đất Hiếm Nặng, Nhẹ Và Tách Ytri Từ Quặng Đất Hiếm Yên Phú Bằng Phương Pháp Chiết

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đình Luyện

B94.28.15

Nghiên Cứu Cách Sử Dụng Các Chế Phẩm Sinh Trưởng Để Làm Tăng Năng Suất Và Phẩm Chất Của Một Số Cây Công Nghiệp Ở Khu Vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Bá Lộc

B2002-09-06

Nghiên Cứu Tương Quan Giữa Mạng Lưới Trường Phổ Thông Với Sự Phân Bố Dân Cư Và Gia Tăng Dân Số Khu Vực Ven Biển Và Đầm Phá Tỉnh Thừa Thiên Huế Thời Kỳ 2002-2010

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Tin

B96-06-CB-10

Đánh Giá Tổng Hợp Điều Kiện Sinh Thái Lãnh Thổ Trung Du Quảng Trị Và Thừa Thiên Huế Làm Cơ Sở Cho Định Hướng Quy Hoạch Phát Triển Nông - Lâm Nghiệp

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Thăng

B2004.09.17

Rèn Luyện Kỹ Năng Địa Lý Cho Sinh Viên ĐHSP Thông Qua Môn Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân

B99-09-04

Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đánh Giá Kiến Thức Sinh Viên Phần Cơ Sở Địa Lý Tự Nhiên Trong Các Trường ĐHSP

Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Văn Ân