Dữ liệu đề tài

B99.09.35

Một Số Thành Tựu Và Đặc Điểm Chủ Yếu Của Tiểu Thuyết Trung Quốc Sau Cách Mạng Văn Hóa

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thị Bích Hải

B99-09-40

Xây Dựng Hệ Thống Câu Hỏi Trắc Nghiệm Đánh Giá Kiến Thức Sinh Viên Phần Cơ Sở Địa Lý Tự Nhiên Trong Trường Đại Học Sư Phạm

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Thám

B2001-09-12

Nghiên Cứu Các Giải Pháp Phổ Cập Giáo Dục Trung Học Cơ Sở Tại Khu Vực Bình Trị Thiên

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hữu Ân

B2003-09-03

Khảo Cứu Và Phân Tích Các Giá Trị Văn Hóa Dân Tộc Trong Văn Học Việt Nam Thời Trung Đại

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Ngô Thời Đôn

B2003.09.04

Văn Khắc Hán Nôm Dân Gian Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh

B2001.09.04

Nghiên Cứu Lập Danh Mục Làng Xã Từ Quảng Bình Đến Quảng Nam Qua Các Thời Kỳ Lịch Sử

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B99.09.34

Hiệu Đính, Dịch Lại Và Chú Thích \"ô Châu Cận Lục\" Của Dương Văn An

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Hoàng Văn Phúc

B92.28.07

Nghiên Cứu Văn Học Tư Tưởng Và Lịch Sử Triều Nguyễn (Tham Gia)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Đại Vinh

B2004-9-08

Nghiên Cứu Các Tính Chất Quang Của Bán Dẫn Có Cấu Trúc Chuẩn Một Chiều

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2000-09-45

Nghiên Cứu Tính Chất Quang Trong Cấu Trúc Hố Lượng Tử Bán Dẫn

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Công Phong

B2002-09-02

Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Việt Nam Từ Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Mậu Thân (1968) Đến Trước Hiệp Định Paris (27-1-1973)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung

B2000-09-43

Phong Trào Phật Giáo Miền Nam Việt Nam Từ Sau Cuộc Đảo Chính Lật Đổ Chế Độ Ngô Đình Diệm (1/11/1963) Đến Trước Cuộc Tổng Tiến Công Và Nổi Dậy Xuân Mậu Thân (1968)

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Lê Cung