Dữ liệu đề tài

B2000.09.53

Điều chế xúc tác Bent – kim loại từ Bentonit Thuận Hải dùng làm xác tác trong một số phản ứng tổng hợp hữu cơ

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Văn Bình

B97.64.01, 2000

Bồi dưỡng kiến thức Lý luận văn học cho học sinh THPT qua giảng dạy môn Văn học nước ngoài

Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phạm Xuân Hoàng

B2000 96-46

Xây dựng và rèn luyện hệ thống kỹ năng tự học cho sinh viên.

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Văn Hiếu

B2000.09.55

Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng trên than bùn để ứng dụng vào xử lý môi trường

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B2000 - 09 - 48

Thực Trạng Và Biện Pháp Nâng Cao Chất Lượng Giảng Dạy Bộ Môn Tâm Lý Học Ở Các Trường ĐHSP Khu Vực Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Phùng Đình Mẫn (Chủ nhiệm)

BVIE 98/018, UNDP-DANIDA-MO

Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án quốc gia VIE 98/018, UNDP - DANIDA - MOET

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Hồ Ngọc Đại, Nguyễn Thị Tuyên

B98-09-27

Tạo Biểu Tượng Các Nhân Vật Lịch Sử Việt Nam (1858 - 1945) Qua Dạy Học Lịch Sử Dân Tộc Ở Trường THPT

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Đặng Văn Hồ

B 97- 09-15-TĐ

Về nghiệm toàn cục của bài toán Cauchy đối với phương trình và hệ phương trình đạo hàm riêng phi tuyến cấp 1

Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Hoàng

B98-09-28

Điều Tra Thực Trạng Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông Ở Một Số Tỉnh Miền Trung

Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Xuân Tuyến, Nguyễn Hữu Ân, Trần Vĩnh Tường

BVIE 95/041, UNDP - MOET

Giáo dục môi trường trong nhà trường phổ thông Việt Nam, Dự án quốc gia VIE 95/041, UNDP - MOET

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Nguyễn Đức Vũ, Vũ Ngọc Hải, Lê Gia Thắng, Nguyễn Thị Lệ Hằng

B97.09.18

Thu hồi và phân chia đất hiếm Lào Cai bằng phương pháp chiết với Tributylphotphat (TBP) Và Axit Di-2-etylhexyphotphoric (HDEHP)

Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Võ Văn Tân (Chủ nhiệm)

B01-96

Nghiên Cứu Chất Lượng Dạy Học Của Giáo Viên Do Trường ĐHSP Huế Đào Tạo Từ Năm 1976 Đến 1996

Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Đơn vị chủ trì : Trường Đại học Sư phạm
Đơn vị thực hiện :
Người tham gia: Trần Vĩnh Tường (Chủ nhiệm)